VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023V > Vuosi 3

Liiketalouden koulutus (LT 2023V)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2023
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
LT2023V-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT37
LT2023V-1004Liiketoimintaosaaminen12
TLTP0704Finanssimatematiikkax3
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TL00BE44Digimarkkinoinnin perusteetx3
LT00BL44Svenska för arbetslivet, del 1 (skolgångsspråket svenska)3
LT00BL45Svenska för arbetslivet, del 2 (skolgångsspråket svenska)3
LT2023V-1005Vastuullinen liiketoiminta14
TLTP0801Organizational Behaviorx3
TLA0102Rahoitus ja riskinhallintax3
TLP0203Henkilöstöresurssien ohjausx3
TL00BO06Vastuullinen liiketoimintax5
LT2023V-1006Tutkimus ja menetelmät11
TLA0906Tutkimusmenetelmät ja soveltava tutkimusx3
TLA0907Tutkimuksen toteutus ja raportointix3
TLTP0901Hankeharjoitusxx5
 
LT2023V-1007SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT30
LT2023V-1008Kansainvälisen kaupan suuntautumisvaihtoehto20
LT2023V-1009International Marketing5
TLS2104Planning International Marketingx5
LT2023V-1010Yrityksen kansainvälinen toiminta3
TIS1503International Human Resource Managementx3
LT2023V-1011Strategic Logistics Management12
TIS1801International Supply Chain Managementx5
TIS1804Production Managementx3
TIS1504Integrated Business Processes (SAP)x4
LT2023V-1012Suuntaava valinnainen moduuli10
 
LT2023V-1013VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
LT2023V-1014HARJOITTELU30
TX00BA13Harjoittelu10
TX00BA14Harjoittelu20
 
LT2023V-1015OPINNÄYTETYÖ9
OP00BO47AMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitusx3
OP00BO48AMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutusx6