VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023V > Vuosi 1

Liiketalouden koulutus (LT 2023V)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2023
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
LT2023V-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT57
LT2023V-1002Opiskeluvalmiudet9
TLP0601Opinnot ja tiedonhankintax2
TLP0405Työvälineohjelmatx4
TLTP0105Liike-elämän englanti I (osa A)x3
LT2023V-1003Liiketoiminnan perusteet26
TLA0207Markkinoinnin perusteetx5
TLA0306Kustannuslaskennan perusteetx5
TLP0206Yrittäjyysx3
TLP0207Yritysoikeusx2
TLTP2001Logistiikkax3
TLP0205Sales Managementx5
TLTP2002Talousmatematiikkax3
LT2023V-1004Liiketoimintaosaaminen19
TLA0308Liikekirjanpidon perusteetx4
TLA0309Liikekirjanpito käytännössäx2
TLP0701Palveluliiketoimintaosaaminenx3
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TL00BE43Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminenx4
LT00BL44Svenska för arbetslivet, del 1 (skolgångsspråket svenska)3
LT00BL45Svenska för arbetslivet, del 2 (skolgångsspråket svenska)3
LT2023V-1005Vastuullinen liiketoiminta3
TLA0104Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteetx3
 
LT2023V-1007SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT10
LT2023V-1012Suuntaava valinnainen moduuli10
 
LT2023V-1013VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
LT2023V-1014HARJOITTELU30
TX00BA13Harjoittelu10
TX00BA14Harjoittelu20