VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023V > Vuosi 1 > Liikekirjanpidon perusteet (TLA0308)

Liikekirjanpidon perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0308
OPS: LT 2023V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Lehtimäki, Harri
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3017LT2023-1A21.8.2023 – 24.12.2023Harri LehtimäkiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3018LT2023-1B, LT2023-1C21.8.2023 – 24.12.2023Harri LehtimäkiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3020LT2023-1D21.8.2023 – 24.12.2023Riikka MäkeläSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3021LT2023-1W21.8.2023 – 24.12.2023Harri LehtimäkiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3022LT2023V-1K21.8.2023 – 17.12.2023Harri LehtimäkiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää laskentatoimen tehtävät liike- ja ammattitoiminnassa, hallitsee kirjanpidon, tilinpäätöksen ja arvonlisäverotuksen keskeiset periaatteet. Opiskelija osaa lukea ja tulkita pienen yrityksen tilinpäätösraportteja.

Opiskelijan työmäärä

Luennot ja harjoitukset 44 h, kokeisiin valmistautumiset 10 h, itsenäinen työskentely ja reflektointi 25 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä liikekirjanpidon opintoja/esitietoja ei tarvita

Sisältö

Liikekirjanpidon peruskäsitteet, kirjanpidon säännöt, hankintamenon jaksottaminen, laskut ja hyvityslaskut, alennukset ja rahdit, Suomessa noudatettava arvonlisäverotus, palkat ja henkilösivukustannukset, ennakkomaksut, siirtyvät erät, tilinpäätösasiakirjat, tuloslaskelman ja taseen laatiminen. Yrityksen taloudellisen tilan ymmärtäminen tilinpäätösraportteja hyödyntäen.

Aluevaikuttavuus

Kirjanpidon perustaitojen osaaminen alueellisten yritysten käyttöön. Kirjanpito ja tilinpäätös ovat lakisääteisiä toimenpiteitä, jotka alueen yrittäjien tulee hallita.

Kansainvälisyys

Kirjanpidon perusasioiden ymmärtäminen myös kansainvälisissä tehtävissä toimiville. Tilinpäätös on tärkeä raportti kansainvälisen toiminnan suunnitelussa.

Opiskelumateriaali

- Tomperi, Soile. Uusin painos. Käytännön kirjanpito. Helsinki. Edita.
- Tomperi, Soile - Keskinen, Virpi. Uusin painos. Käytännön kirjanpito. Harjoituskirja. Helsinki. Edita.
- Luentomateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 opiskelija osaa perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja. Hän tunnistaa alan kehittämistarpeita.
3 opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä tehtävissä ja ymmärtää taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Hän osaa määritellä alansa asiantuntija-alueen.
1 opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Hän tunnistaa alansa asiantuntijuusalueen.

Arviointimenetelmät

Kurssikoe, tehtävien tekeminen ja aktiivinen osallistuminen. Numeerinen arviointi (0-5). Loppuarvosana muodostuu kokeen arvosanasta, mutta siihen vaikuttaa myös läsnäoloaktiivisuus.


Takaisin