VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023V > HARJOITTELU (LT2023V-1014)

HARJOITTELU

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: LT2023V-1014
OPS: LT 2023V
Taso: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 30 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka

Osaamistavoitteet

Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa todellisuuteen ja työtehtäviin soveltaen teoriaa ja käytäntöä eri toimintaympäristöissä sekä tutustuu alan käsitteistöön. Harjoittelu lisää opiskelijan valmiuksia ja motivaatiota oman ammatin opiskeluun sekä auttaa ammattitaidon kehittymisessä. Samalla opiskelija tutustuu työpaikan organisaation toimintaan, organisaatiokulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin sekä harjaantuu työskentelemään ryhmän jäsenenä. Harjoittelun tulee edistää kansainvälisyyttä,

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Perusharjoittelu 10 op: ei edeltäviä opintoja Ammattiharjoittelu 20 op: riittävä määrä syventäviä opintoja

Sisältö

Opiskelija tutustuu työpaikan organisaation toimintaan, organisaatiokulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin sekä harjaantuu työskentelemään ryhmän jäsenenä. Harjoittelun tulee edistää kansainvälisyyttä, yrittäjyyttä ja ammattieettistä ajattelutapaa


Takaisin