VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK) (IDKJ) > 2023T

Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK) (IDKJ 2023T)

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2023
Laajuus: 90 op
Kesto: 1,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi12OP
 
IDKJ2023T-1004SYVENTÄVÄT PERUSOPINNOT30
DJ00BN97Ohjelmistojen kehitysmenetelmät5
DJ00BN98Tietojärjestelmät ja arkkitehtuurit5
DJ00BN99Asiakaslähtöinen ohjelmistotuotanto5
DJ00BO00Leadership of Software Projects5
DJ00BG08Pilvipalvelut ja -arkkitehtuurit5
DJ00BO01Ongelmanratkaisu ja ohjelmoinnin perusteet5
 
IDKJ2023T-1001SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT25
DJ00BG04Prototyyppikehittäminen & UX / UI5
DJ00BG03Digitalisaation suuntaukset5
DJ00BN86Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät5
DJ00BG06Ketterät kehitysmenetelmät5
DJ00BG05Digitalisaatio prosessina5
 
IDKJ2023T-1002VAPAASTI VALITTAVAT5
 
IDKJ2023T-1003OPINNÄYTETYÖ30
OY00BO53YAMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus5
OY00BO54YAMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus10
OY00BO55YAMK-opinnäytetyö, päätösvaihe15