VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK) (IDKJ) > 2023T > Vuosi 1

Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK) (IDKJ 2023T)

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2023
Laajuus: 90 op
Kesto: 1,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)

Vuosi: 12kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
IDKJ2023T-1004SYVENTÄVÄT PERUSOPINNOT30
DJ00BN97Ohjelmistojen kehitysmenetelmätx5
DJ00BN98Tietojärjestelmät ja arkkitehtuuritx5
DJ00BN99Asiakaslähtöinen ohjelmistotuotantox5
DJ00BO00Leadership of Software Projectsx5
DJ00BG08Pilvipalvelut ja -arkkitehtuuritx5
DJ00BO01Ongelmanratkaisu ja ohjelmoinnin perusteetx5
 
IDKJ2023T-1003OPINNÄYTETYÖ30
OY00BO53YAMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus5
OY00BO54YAMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus10
OY00BO55YAMK-opinnäytetyö, päätösvaihe15