VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK) (IDKJ) > 2023T > Vuosi 1 > Pilvipalvelut ja -arkkitehtuurit (DJ00BG08)

Pilvipalvelut ja -arkkitehtuurit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: DJ00BG08
OPS: IDKJ 2023T
Taso: Tradenomi (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Moghadampour, Ghodrat
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003IDKJ2023-1, IDKJT2023-111.3.2024 – 27.4.2024Johan DamsSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on esittää pilvipalveluja ja niiden arkkitehtuuria ja palveluja ja antaa valmiuksia hyödyntää niitä osana digitalisaatioprosessia.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso toteutetaan täysin virtuaalisesti. Opintojakso sisältää luentoja ja viikottaisia kokeita. Kurssin lopullinen arvosana määräytyy kokeista saatujen pisteiden perusteella. Opiskelijan arvioitu kokonaistyömäärä on noin 135 tuntia mikä pitää sisällään edellä luetellun lisäksi opiskelumateriaalin hyödyntämisen soveltuvin osin.

Sisältö

Pilvipalvelujen esittely
Perehtyminen pilvipalvelujen hyötyihin ja uhkiin
Pilvipalvelujen kirjo käytännössä

Opiskelumateriaali

Oppimisalustalla ja luennoilla ilmoitettava muu materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti. Luennot verkossa, viikottaiset kokeet.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää useimmat kurssikäsitteet, osaa soveltaa niitä ja osaa kehittää edistyneitä ominaisuuksia sisältäviä sovelluksia.

Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää huomattavan osan opintojakson käsitteistä, osaa soveltaa niitä ja pystyy kehittämään sovelluksia, joissa on kohtalaisen toimintomäärä.

Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää peruskurssin käsitteet, osaa soveltaa niitä ja kehittää yksinkertaisia ​​sovelluksia.


Arviointimenetelmät

Viikottaiset kokeet

Takaisin