VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Digitalisation Development and Management (IDKJ) > 2023T

Digitalisation Development and Management (IDKJ 2023T)

Degree: Master of Business Administration
Form of Teaching: Blended Learning
Start: 2023-08-01
Credits: 90 cr
Duration: 1.5 years
Language: Finnish
Year of Study
CodeName12CR
 
IDKJ2023T-1004SYVENTÄVÄT PERUSOPINNOT30
DJ00BN97Ohjelmistojen kehitysmenetelmät5
DJ00BN98Tietojärjestelmät ja arkkitehtuurit5
DJ00BN99Asiakaslähtöinen ohjelmistotuotanto5
DJ00BO00Leadership of Software Projects5
DJ00BG08Pilvipalvelut ja -arkkitehtuurit5
DJ00BO01Ongelmanratkaisu ja ohjelmoinnin perusteet5
 
IDKJ2023T-1001SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT25
DJ00BG04Prototyyppikehittäminen & UX / UI5
DJ00BG03Digitalization Trends5
DJ00BN86Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät5
DJ00BG06Ketterät kehitysmenetelmät5
DJ00BG05Digitalisaatio prosessina5
 
IDKJ2023T-1002VAPAASTI VALITTAVAT5
 
IDKJ2023T-1003OPINNÄYTETYÖ30
OY00BO53Master’s thesis, Planning and Initiation5
OY00BO54Master’s thesis, Theory and Implementation10
OY00BO55Master’s thesis, Final Stage15