VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK) (IDKJ) > 2023T > Vuosi 2 > Digitalisaatio prosessina (DJ00BG05)

Digitalisaatio prosessina

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: DJ00BG05
OPS: IDKJ 2023T
Taso: Tradenomi (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla käsitellään yleisesti digitalisaatiota, sen vaikutuksia liiketoimintaan sekä vaatimuksia. Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija digitalisaatio-prosessiin sekä sen eri vaiheisiin. Opintojaksolla opitaan digitalisaatio prosessin ennakkovaatimuksista sekä tutkitaan mahdollisia lopputulosia. Opintojaksolla käydään läpi case-esimerkein digitalisaatio prosesseja sekä tutkitaan niihin liittyviä prosesseja.

Sisältö

Digitalisaatio käsitteenä
Digitalisaatio prosessina
Digitalisaatio strategiat
Digitalisaatio prosessin vaiheet, ennakkovaatimukset ja lopputulokset
Digitalisaatio prosessi osana yrityksen toimintaa ja kehittymistä

Opiskelumateriaali

Oppimisalustalla ja luennoilla ilmoitettava materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena luokkatilassa (3x4h) ja virtuaalisesti (3x4h). Opintojakso sisältää luentoja, ryhmätöitä sekä kurssitehtävät. Opiskelijan arvioitu kokonaistyömäärä on noin 135 tuntia.

Arviointimenetelmät

Kurssitehtävä(t). Näitä yksi tai useampi kurssin vastaavan opettajan harkinnan mukaan.


Takaisin