VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK) (IDKJ) > 2023T > Vuosi 2 > Prototyyppikehittäminen & UX / UI (DJ00BG04)

Prototyyppikehittäminen & UX / UI

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: DJ00BG04
OPS: IDKJ 2023T
Taso: Tradenomi (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa valmiuksia hyödyntää prototyyppejä osana tuotekehitysprosessia sekä kehittää ymmärrys prototypoinnista osana arvontuottamista asiakkaalle.
Kurssilla tutustutaan käyttöliittymien suunnitteluun keskeisten avaintekijöiden (oppittavuus, näkyvyys, tehokkuus ja graafinen suunnittelu) kautta sekä käyttäjään liittyviin avaintekijöihin (havainnointi, motoriikka, värit, virheen mahdollisuus).
Itse protyyppien toteutuksen osalta käsitellään eri tasoisia prototyyppejä sekä niiden tuottamisen työkaluja.
Kurssilla opitaan myös palautteen keräämistä prototyyppien avulla.

Sisältö

Käytettävyys
Käyttöliittymät
Eri tasoiset protyypit
Protyypit osana tuotekehitystä
Testaus / palautteen kerääminen

Opiskelumateriaali

Oppimisalustalla ja luennoilla ilmoitettava materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot verkossa, ryhmätyöskentely ja itsenäisesti toteutettavat etätehtävät

Arviointimenetelmät

Ennakkotehtävä
Luennot
Lopputehtävä


Takaisin