VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Kustannuslaskenta (TTKA0902)

Kustannuslaskenta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0902
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: T-TK 2013
TK 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1T-TK-3-11.9.2014 – 19.12.2014Mika YlinenSuomi15.8.2014 – 14.9.2014
2T-TK-3-21.9.2014 – 19.12.2014Mika YlinenSuomi15.8.2014 – 14.9.2014
3T-TK-2-11.9.2015 – 18.12.2015Mikko RantaSuomi14.8.2015 – 13.9.2015
4T-TK-2-21.9.2015 – 18.12.2015Mika YlinenSuomi14.8.2015 – 13.9.2015
5T-TK-2-11.9.2016 – 31.12.2016Mikko RantaSuomi22.8.2016 – 19.9.2016
6T-TK-2-21.9.2016 – 31.12.2016Mika YlinenSuomi22.8.2016 – 19.9.2016
7T-TK-2-1, T-TK-2-21.9.2017 – 22.12.2017Mika YlinenSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
8T-TK-2-1, T-TK-2-27.1.2019 – 26.5.2019Mikko RantaSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
9T-TK-2-1, T-TK-2-22.9.2019 – 22.12.2019Kerstin SiegfridsSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
3001TK2019-2A, TK2019-2B24.8.2020 – 20.12.2020Kerstin SiegfridsSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3002TK2020-2A, TK2020-2B23.8.2021 – 19.12.2021Riikka MäkeläSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3003TK2021-2A, TK2021-2B22.8.2022 – 18.12.2022Kerstin SiegfridsSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2022-2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää taloudellisen ajattelun periaatteet ja osaa laatia kannattavuuslaskelmia ja budjetteja päätöksenteon tueksi.

Opiskelijan työmäärä

Luennot/harjoitukset 39 h. Itsenäinen opiskelu: Teorian opsikelu 20 h, itsenäiset laskuharjoitukset ja reflektointi 22 h, kokeeseen valmistautuminen 20 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Sisältö

Yleiskuvan muodostuminen sisäisestä laskentatoimesta, kustannuskäsitteet, katetuottolaskenta ja sen sovelluksia arvonlisävero huomioiden, kannattavuuden tunnusluvut, suoritekalkyylit, lisäyslaskenta, omakustannus- ja katetuottohinnoittelu, markkinapohjainen ja toimintopohjainen hinnoittelu, budjetoinnin perusteet, rahoitusbudjetin, tulosbudjetin ja ennakoidun taseen laadinta.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen kansainvälisten energia-alan yritysten erityispiirteet ja osaamistarpeet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen kansainvälisten energia-alan yritysten erityispiirteet ja osaamistarpeet.

Opiskelumateriaali

- Tomperi, Soile. Uusin painos. Kannattavuus ja kustannusten hallinta. Helsinki. Edita.
- Luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä kustannuslaskennan teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä kustannuslaskennan käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää kustannuslaskennan menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää kustannuslaskennan keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Tentti 100%. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin