VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Kustannuslaskenta (TTKA0902) > 2022-2023

Kustannuslaskenta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0902
OPS: TK 2021
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TK2021-2A, TK2021-2B22.8.2022 – 18.12.2022Kerstin SiegfridsSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää taloudellisen ajattelun periaatteet ja osaa laatia kannattavuuslaskelmia ja budjetteja päätöksenteon tueksi.

Opiskelijan työmäärä

Luennot/harjoitukset 39 h. Itsenäinen opiskelu: Teorian opsikelu 20 h, itsenäiset laskuharjoitukset ja reflektointi 22 h, kokeeseen valmistautuminen 20 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Sisältö

Yleiskuvan muodostuminen sisäisestä laskentatoimesta, kustannuskäsitteet, katetuottolaskenta ja sen sovelluksia arvonlisävero huomioiden, kannattavuuden tunnusluvut, suoritekalkyylit, lisäyslaskenta, omakustannus- ja katetuottohinnoittelu, markkinapohjainen ja toimintopohjainen hinnoittelu, budjetoinnin perusteet, rahoitusbudjetin, tulosbudjetin ja ennakoidun taseen laadinta.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen kansainvälisten energia-alan yritysten erityispiirteet ja osaamistarpeet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen kansainvälisten energia-alan yritysten erityispiirteet ja osaamistarpeet.

Opiskelumateriaali

- Tomperi, Soile. Uusin painos. Kannattavuus ja kustannusten hallinta. Helsinki. Edita.
- Luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä kustannuslaskennan teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä kustannuslaskennan käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää kustannuslaskennan menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää kustannuslaskennan keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Tentti 100%. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin