VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2021

Tietojenkäsittelyn koulutus (TK 2021)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2021
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
TK2021-1015PERUS- JA AMMATTIOPINNOT110
TK2021-1016ICT Infra27
TTKA0603PC-tekniikka3
TTKA0605Digitaalitekniikka ja matematiikka3
TTKA0606Tietokoneverkkojen perusteet5
TTKA0607Käyttöjärjestelmät ja lähiverkot5
TTA0306Yrityksen tietoturva3
TTKA0502IT-ammattilaisen työvälineohjelmia5
TTKA0608Kyberturvallisuus3
TK2021-1017ICT Design and Development37
TTKA0701Tietojärjestelmän rakentaminen I5
TTKA0702Tietojärjestelmän rakentaminen II5
TTA0102Käytettävyys ja käyttöliittymät2
TTKA0711WWW-sovellusten perusteet3
TTKA0708Ohjelmoinnin perusteet I3
TTKA0709Ohjelmoinnin perusteet II5
TTKA0715Ohjelmistokehitys I5
TTKA0712Ohjelmistokehitys II5
TTKA0713Tietokannat4
TK2021-1018ICT and Business32
TK2021-1019Yrittäjyys ja yritysoikeus
TLP0202AYrittäjyys3
TLP0202BYritysoikeus2
TTKA0714Liike-elämän ruotsi3
TLP0301Tiedottava viestintä2
TLTP0304Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen2
TLTP0105Liike-elämän englanti I (osa A)3
TLTP0303Liike-elämän englanti I (osa B)2
TIP0207Management and Leadership3
TTKA0904IT for Logistics3
TTKA0902Kustannuslaskenta3
TTKA0906Customer Relationship Management3
TTKA0905ICT Sales Management3
TK2021-1020Kehittämis- ja projektiosaaminen14
TTKA0405Opinnot ja tiedonhankinta2
TTKA0806Project Management3
TTKA0804Tutkimusmenetelmät ja raportointi4
TTKA0807Hankeharjoitus5
 
TK2021-1021SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT45
TK2021-1022Web Design15
TTSS1001Verkkopalvelun suunnittelu5
TTSS1002Tietokantaratkaisut ja pilvipalvelut5
TTSS1003Web-grafiikka5
TK2021-1023Web Development15
TTSS2001Web Tools5
TTSS2002Verkkopalvelun toteutus ja testaus5
TTSS2003Responsiiviset verkkopalvelut5
TK2021-1024Web Media15
TTSS3001Web sisällönhallinta ja pelituotanto5
TTSS3002Videotuotanto5
TTSS30033D-tuotanto5
 
TK2021-1025VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
 
TK2021-1026HARJOITTELU
 
TK2021-1027OPINNÄYTETYÖ15
TK2021-1028Opinnäytetyö
TTO0101Aloitusseminaari3
TTO0102Väliseminaari6
TTO0103Päätösvaihe6