VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2015

Tietojenkäsittelyn koulutus (TK 2015)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2015
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
TTKK0000PERUS- JA AMMATIOPINNOT110
TTKA4400Ammatillinen kasvu9
TTKA0405Opinnot ja tiedonhankinta2
TTKA0502IT-ammattilaisen työvälineohjelmia5
TTKA0406Alan työ- ja uramahdollisuuksia2
TTKA6600Tietotekniikan osaaminen19
TTKA0603PC-tekniikka3
TTKA0605Digitaalitekniikka ja matematiikka3
TTKA0606Tietokoneverkkojen perusteet5
TTKA0607Käyttöjärjestelmät ja lähiverkot5
TTA0306Yrityksen tietoturva3
TTKA7700Tietojärjestelmäosaaminen41
TTKA0701Tietojärjestelmän rakentaminen I5
TTKA0702Tietojärjestelmän rakentaminen II5
TTA0102Käytettävyys ja käyttöliittymät2
TTKA0711WWW-sovellusten perusteet3
TTKA0708Ohjelmoinnin perusteet I3
TTKA0709Ohjelmoinnin perusteet II5
TTA0301Projektin johtaminen ja hallinta3
TTKA0706Ohjelmistokehitys I6
TTKA0712Ohjelmistokehitys II5
TTKA0713Tietokannat4
TTKA9900Liiketoimintaosaaminen31
TLP0202Yrittäjyys ja yritysoikeus5
TLP0313Liike-elämän ruotsi I3
TLP0301Tiedottava viestintä2
TLTP0304Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen2
TLTP0105Liike-elämän englanti I (osa A)3
TLTP0303Liike-elämän englanti I (osa B)2
TLP0501Talousmatematiikka3
TIA0101Logistics3
TTKA0902Kustannuslaskenta3
TTKA0903Customer Relationship Management2
TTA0305Laatujohtaminen3
TTKA8800Kehittämis- ja projektiosaaminen10
TTKA0804Tutkimusmenetelmät ja raportointi4
TTKA0805Hankeharjoitus6
 
TTSS0000SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT45
TTKS7000Web- ja mobiilipalveluiden rakentaminen45
TTKS7001Palveluiden rakentaminen I15
TTS2101Verkkopalvelun suunnittelu5
TTS2102Tietokannan hallinta5
TTS2104WWW-sovellukset5
TTKS7002Palveluiden rakentaminen II15
TTS2206Web Tools5
TTS2202Verkkopalvelun toteutus5
TTS2203Ohjelman testaus ja ylläpito5
TTKS8000Web- ja digitaalinen sisällöntuotanto45
TTS3001Digitaaliset palvelut I15
TTS3101Graafisen tuotannon työkalut5
TTS3102Sisällön tuotanto verkossa5
TTS3104HTML5 ja animaatiot5
TTS3002Digitaaliset palvelut II15
TTS3201Multimedian tuotannon työkalut5
TTS3202Videokuvaus ja editointi5
TTS32033D-mallinnus ja animaatiot5
TTKS50003. suuntaava moduuli15
TTS5101Syventäviä ammattiopintoja - oma ala15
TTS5103KV-vaihto - opintoja ulkomailla15
TTS5104Ammatillisia sivuaineopintoja - muu ala15
 
TTV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
TTH0000HARJOITTELU30
 
TTO0000OPINNÄYTETYÖ15
TTO0100Opinnäytetyö
TTO0101Aloitusseminaari3
TTO0102Väliseminaari6
TTO0103Päätösvaihe6