VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2014

Tietojenkäsittelyn koulutus (TK 2014)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2014
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi123OP
 
TTKK0000PERUS- JA AMMATIOPINNOT110
TTKA4400Ammatillinen kasvu9
TTKA0405Opinnot ja tiedonhankinta2
TTKA0502IT-ammattilaisen työvälineohjelmia55
TTKA0406Alan työ- ja uramahdollisuuksia2
TTKA6600Tietotekniikan osaaminen19
TTKA0603PC-tekniikka33
TTKA0605Digitaalitekniikka ja matematiikka3
TTKA0606Tietokoneverkkojen perusteet5
TTKA0607Käyttöjärjestelmät ja lähiverkot5
TTA0306Yrityksen tietoturva33
TTKA7700Tietojärjestelmäosaaminen41
TTKA0701Tietojärjestelmän rakentaminen I55
TTKA0702Tietojärjestelmän rakentaminen II55
TTA0102Käytettävyys ja käyttöliittymät22
TTKA0711WWW-sovellusten perusteet3
TTKA0708Ohjelmoinnin perusteet I33
TTKA0709Ohjelmoinnin perusteet II55
TTA0301Projektin johtaminen ja hallinta33
TTKA0706Ohjelmistokehitys I66
TTKA0710Tietokannat ja ohjelmistokehitys II99
TTKA9900Liiketoimintaosaaminen31
TLP0202Yrittäjyys ja yritysoikeus5
TLP0313Liike-elämän ruotsi I3
TLP0301Tiedottava viestintä2
TLTP0304Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen2
TLTP0105Liike-elämän englanti I (osa A)3
TLTP0303Liike-elämän englanti I (osa B)2
TLP0501Talousmatematiikka3
TIA0101Logistics3
TTKA0902Kustannuslaskenta3
TTKA0903Customer Relationship Management2
TTA0305Laatujohtaminen33
TTKA8800Kehittämis- ja projektiosaaminen10
TTKA0804Tutkimusmenetelmät ja raportointi4
TTKA0805Hankeharjoitus6
 
TTSS0000SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT45
TTKS7000Web- ja mobiilipalveluiden rakentaminen45
TTKS7001Palveluiden rakentaminen I15
TTS2101Verkkopalvelun suunnittelu55
TTS2102Tietokannan hallinta55
TTS2104WWW-sovellukset5
TTKS7002Palveluiden rakentaminen II15
TTS2205Mobiili- ja www-ohjelmointi5
TTS2202Verkkopalvelun toteutus55
TTS2203Ohjelman testaus ja ylläpito55
TTKS8000Web- ja digitaalinen sisällöntuotanto45
TTS3001Digitaaliset palvelut I15
TTS3101Graafisen tuotannon työkalut55
TTS3102Sisällön tuotanto verkossa55
TTS3104HTML5 ja animaatiot5
TTS3002Digitaaliset palvelut II15
TTS3201Multimedian tuotannon työkalut5
TTS3202Videokuvaus ja editointi5
TTS32033D-mallinnus ja animaatiot5
TTKS50003. suuntaava moduuli15
TTS5101Syventäviä ammattiopintoja - oma ala15
TTS5102Tiimiyrittäjyyden opintoja - Business Factory15
TTS5103KV-vaihto - opintoja ulkomailla15
TTS5104Ammatillisia sivuaineopintoja - muu ala15
 
TTV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
TTH0000HARJOITTELU30
 
TTO0000OPINNÄYTETYÖ15
TTO0100Opinnäytetyö
TTO0101Aloitusseminaari3
TTO0102Väliseminaari6
TTO0103Päätösvaihe6