VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2020V

Tietotekniikan koulutus (TT 2020V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2020
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
TT2020V-1001PERUSOPINNOT64
TT2020V-1002Opiskeluvalmiudet10
TLVP1101Ammattikorkeakouluopinnot2
TLVP1102Tietokone opiskeluvälineenä3
ISA0202Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus2
ITTP0107Tietotekniikan dokumentointi3
TT2020V-1003Henkilöstö ja johtaminen20
TLVP1202Yrittäjyys ja liiketoiminta5
TLVP1304Projektinhallinta4
TLVP1305Projektityö3
TLVP1301Esimiesosaaminen5
TLVP1303Ympäristö- ja laatujärjestelmät3
TT2020V-1004Viestintä12
TLVP1401Tiedottava viestintä2
TLVP1403Työelämän englanti I3
TLVP1404Työelämän englanti II3
TLVP1402Työelämän ruotsi4
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TT2020V-1005Tutkimusmenetelmät5
TLVP1503Tutkimustyön raportointi3
TLVP1502Tilastomatematiikka2
TT2020V-1006Matematiikka ja luonnontieteet17
IXP0411Johdatus tekniikan matematiikkaan4
IXP0501Mekaniikka4
IXP0402Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
IXP0403Differentiaalilaskenta2
ITTA0303Modernin fysiikan perusteet3
ITTP0305Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
 
TT2020V-1007AMMATILLISET PERUSOPINNOT76
TT2020V-1008Ohjelmistosuunnittelun perusteet33
ITTP0309Johdatus ohjelmointiin5
ITTP0901C-ohjelmointi4
ITTP0902Sovelluskehitys4
ITTA0203Käyttöjärjestelmät3
ITTP0312Linux-käyttöjärjestelmä4
ITTP0310Kyberturvallisuus3
ITTA0204Olio-ohjelmointi5
ITTP0903Tietokannat ja avoimet rajapinnat5
TT2020V-1009Laitesuunnittelun perusteet33
ITTP0201Tasa- ja vaihtosähkötekniikka3
ITTA0307Elektroniikan perusteet3
ITTP0703Piirianalyysi4
ITTA0308Elektroniikan laboraatiot3
ITTP1001Digitaalitekniikka5
ITTP1003Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu3
ITTP1002Sulautettujen järjestelmien perusteet5
IKTP0503Energiatekniikan fysikaaliset perusteet3
ITTP1004Mikro-ohjaimet ja liityntäpiirit4
TT2020V-1010Tietoliikennetekniikka10
ITTP0801Lähiverkot5
ITTP0802Tietoliikenteen perusteet5
 
TT2020V-1011SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT40
TT2020V-1012Web-sovellukset10
ITTS1102Java-palvelinohjelmointi5
ITTS3201Ohjelmistotuotannon käytännöt5
TT2020V-1013Asiakaspalvelinsovellukset10
ITTS3202Windows-ohjelmointi5
IITS3303Software Engineering Project5
TT2020V-1014Sulautetut järjestelmät I10
ITTS2105Mikro-ohjainten laboraatiot3
ITTS2102Digitaalilaitteiden suunnittelu4
ITTS2103Reaaliaikakäyttöjärjestelmät3
TT2020V-1015Sulautetut järjestelmät II10
ITTS2104Sulautettujen järjestelmien suunnittelu5
IITS2207Embedded Systems Programming and Project5
TT2020V-1016Tietoliikenne10
ITTS3401Reititinverkot (WAN)5
ITTS3102Langattomat verkot5
 
TT2020V-1017VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
TT2020V-1018Liiketaloutta insinööreille
TLVP1201Kustannuslaskennan perusteet5
TLVP1203Tilaus- ja toimitusketjun hallinta5
TLVP1302Työ- ja sopimusoikeuden perusteet3
TLVP1501Tutkimustyön perusteet2
 
TT2020V-1019HARJOITTELU30
 
TT2020V-1020OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö