VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2020V > Vuosi 2

Tietotekniikan koulutus (TT 2020V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2020
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
TT2020V-1001PERUSOPINNOT8
TT2020V-1004Viestintä3
TLVP1404Työelämän englanti IIx3
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TT2020V-1006Matematiikka ja luonnontieteet5
ITTA0303Modernin fysiikan perusteetx3
ITTP0305Matemaattisten ohjelmistojen perusteetx2
 
TT2020V-1007AMMATILLISET PERUSOPINNOT42
TT2020V-1008Ohjelmistosuunnittelun perusteet17
ITTA0203Käyttöjärjestelmätx3
ITTP0312Linux-käyttöjärjestelmäx4
ITTA0204Olio-ohjelmointix5
ITTP0903Tietokannat ja avoimet rajapinnatx5
TT2020V-1009Laitesuunnittelun perusteet20
ITTP0703Piirianalyysix4
ITTP1001Digitaalitekniikkax5
ITTP1003Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelux3
ITTP1002Sulautettujen järjestelmien perusteetxx5
IKTP0503Energiatekniikan fysikaaliset perusteetx3
TT2020V-1010Tietoliikennetekniikka5
ITTP0802Tietoliikenteen perusteetx5
 
TT2020V-1017VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
TT2020V-1018Liiketaloutta insinööreille10
TLVP1201Kustannuslaskennan perusteetx5
TLVP1203Tilaus- ja toimitusketjun hallintax5
 
TT2020V-1019HARJOITTELU30
 
TT2020V-1020OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö