VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2020V > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT (TT2020V-1017)

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TT2020V-1017
OPS: TT 2020V
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija valitsee haluamansa kurssit ja syventää omaa henkilökohtaista osaamistaan omien kiinnostusten mukaisesti.


Takaisin