VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2020V > Vuosi 1 > Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus (ISA0202)

Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISA0202
OPS: TT 2020V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001ST2020V-1, ST2020V-1A, ST2020V-1B, TT2020V-1A24.8.2020 – 18.10.2020Minna Uimonen, Päivi Karppi, Tapani Esala, Taina HuuskoSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää työturvallisuuden olennaiseksi osaksi ammattietiikkaa. Opiskelija tiedostaa työturvallisuuden ja -suojelun merkityksen ja tuntee toimintatavat, joilla työpaikan turvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään. Työturvallisuus- ja hätäensiapukortin suoritus.

Opiskelija tuntee sähkötöihin liittyvät turvallisuussäännökset sekä oppii huolehtimaan työturvallisuudesta laboratoriossa, sähkötöissä ja sähkötöiden suunnittelussa sekä toimimaan oikein
sähkötapaturman sattuessa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 28 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 26 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei ole

Sisältö

Työturvallisuuden keskeiset säädökset. Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla Työstä aiheutuvien sairauksien ja vaarojen selvittäminen, arviointi ja vähentäminen. Työpaikan työnteon yleisohjeet sekä keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta sekä varautuminen onnettomuustilanteisiin sekä hätäensiaputoimenpiteet.

Standardi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus. Standardi SFS 6000 Sähkölaitekorjaamot ja sähkö-
laboratoriot. Sähköverkon rakenne ja maadoitukset. Vikavirtasuojakytkimet. Sähkön vaikutus ihmiseen. Sähkön vaarallisuus, sähkötapaturmien syyt ja toiminta tapaturman sattuessa. Tech-
nobothnia laboratorion sähkötekniikan laboratorioiden yleiset työskentely- ja turvallisuusohjeet.

Opiskelumateriaali

Työturvallisuuslaitoksen toimittama PowerPoint-esitys (kalvosarja). Muu opettajan jakama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus. Opetusmateriaali voidaan jakaa tietoverkon välityksellä.

Arviointikriteerit

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä

Arviointimenetelmät

Kurssin läpäistäkseen opiskelijan on osallistuttava vähintään 60% pidetyistä luennoista. Kirjallinen tentti, jossa on saatava vähintään 75% vastauksista oikein läpäistäkseen kurssin hyväksytysti.


Takaisin