VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2020V > Vuosi 1 > C-ohjelmointi (ITTP0901)

C-ohjelmointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ITTP0901
OPS: TT 2020V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Mustonen, Martti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TT2020-1, TT2020-1A, TT2020-1B, TT2020-1C, TT2020-1D4.1.2021 – 14.3.2021Jukka MatilaSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3002TT2020V-1A4.1.2021 – 14.3.2021Jukka MatilaSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee C-kielen muuttujatyypit ja tietorakenteet. Hän hallitsee C-kielisten funktioista koostuvien ohjelmien ohjausrakenteet ja perusteet. Opiskelija osaa käyttää C-kielen standardikirjastoja.

Opiskelijan työmäärä

108 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 56 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Johdatus ohjelmointiin.

Sisältö

C-kielen ominaisuudet ja erityispiirteet (merkit, luvut, merkkijonot, taulukot ja ohjausrakenteet). Omien funktioiden toteutus, kirjastofunktioiden käyttö sekä tietueet. Funktioparametrien käyttö, osoittimet, tiedostojen käyttö, luku- ja kirjoitusoperaatiot sekä standarditietovirrat. C-kielisen ohjelman käännösvaiheet, esikääntäjän ohjaus.

Opiskelumateriaali

Kurssin materiaali Moodlessa. Visual Studion ohjemateriaali.
Silander Simo: Ohjelmointi Pro Training, Satku, 2002.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoituksia Pc-luokassa. Harjoitusten ohessa lyhyitä luentoja. Harjoitukset arvioidaan.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa selvittää kehitysympäristön tarjoamat kirjastofunktiot ja soveltaa niitä joustavasti C-kielelle sopiviin ohjelmointitehtäviin.
Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää funktioiden merkityksen ja osaa kirjoittaa niitä. Hän osaa käyttää peruskirjastofunktioita ohjelmoinnissa.
Arvosana 1: Opiskelija osaa käyttää C-kielen peruslauseita.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöt 50 % ja tentti 50 %.


Takaisin