VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Liike-elämän englanti I (osa A) (TLTP0105) > 2022-2023

Liike-elämän englanti I (osa A)

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0105
OPS: LT 2022 / 2022V / 2022W
TK 2021 / 2022
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 / 2 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Auranen, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3012LT2022-1A2.1.2023 – 14.5.2023Camilla HaraldSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3013LT2022-1B, LT2022-1C2.1.2023 – 14.5.2023Camilla HaraldSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3015LT2022-1D22.8.2022 – 18.12.2022Päivi AuranenSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3016TK2021-2A, TK2021-2B2.1.2023 – 30.4.2023Päivi AuranenSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3017TK2022-1A, TK2022-1B2.1.2023 – 30.4.2023Päivi AuranenSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3018LT2022-1W2.1.2023 – 14.5.2023Päivi AuranenSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3019LT2022V-1T2.1.2023 – 14.5.2023Päivi AuranenSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy englannin kielen ammatilliseen kielenkäyttöön. Tavoitteena on kehittää monikanavaista kirjallista ja suullista taitoa työelämää varten. Opiskelija oppii ammattisanastoa. Opiskelijalla on mahdollisuus parantaa myös peruskielitaitoaan. Mahdollisuuksien mukaan yhteystyötä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta 32 lähiopetusta ja 49 itsenäistä työskentelyä.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asteen opinnot.

Sisältö

Ammattikieli ja sanasto. Lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen ja kuunteleminen. Yleisimmät suulliset ja kirjalliset kielenkäyttötilanteet.

Aluevaikuttavuus

Opiskelijan englanninkielen ja -viestinnäntaito ovat oleellisia taitoja alueen kansainvälisissä työpaikoissa ja ksnsainvälisessä kaupassa.

Kansainvälisyys

Opiskelija harjoittelee toimimista erilaisissa työelämän tilanteissa ja ymmärtää, että kulttuuritausta vaikuttaa kommunikaatioon.

Opiskelumateriaali

Ohjaajan kurssilla ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Tekstien lukemista, dokumenttien tuottamista, suullisia tehtäviä, ryhmätyöskentelyä, luentoja, harjoituksia, itsenäistä opiskelua.

Arviointikriteerit

Osallistuminen ja aktiivisuus, tehtävät ja tentti. Numeerinen arviointi (0-5).
1= Opiskelija ymmärtää tekstin/keskustelun pääasiat ja pyrkii osallistumaan. Opiskelija osaa alansa keskeistä sanastoa.
3= Opiskelija ymmärtää ja tuottaa oman alansa tekstiä tai keskustelua vaikka ei vielä täysin sujuvasti. Opiskelija tuntee alansa sanastoa.
5=Opiskelija kommunikoi sujuvasti ja omaa laajan sanavaraston sekä yleisesti että erikoisalallaan. Opiskelija pyrkii jatkuvasti kehittämään taitojaan.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen luokkaopetukeen, kiinnostus kehittää omaa kielitaitoa, suulliset ja kirjalliset tehtävät sekä lopputentti.


Takaisin