VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2023 > Vuosi 3

Tietojenkäsittelyn koulutus (TK 2023)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2023
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
TK2023-1001PERUS- JA AMMATTIOSAAMINEN27
TK2023-1002Opiskeluvalmiudet3
TLP0201Kansantalousx3
TK2023-1004Tietojenkäsittelyn perusteet8
TK00BB76Project Managementx5
TK00BG63Ohjelmistorobotiikka RPAx3
TK2023-1005Liiketoimintaosaaminen3
TIP0207Management and Leadershipx3
TK2023-1006Vastuullinen liiketoiminta5
TK00BG66Tietoturvallisuusx5
TK2023-1007Tutkimus ja menetelmät8
TLA0907Tutkimuksen toteutus ja raportointix3
TTKA0807Hankeharjoitusxx5
 
TK2023-1008SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT25
TK2023-1010Backend5
TK00BG74Web-palvelujen toteutusx5
TK2023-1011Sisällöntuotanto5
TK00BG773D + ARx5
TK2023-1012Vaihtoehtoinen moduuli (tekniikan yksikkö)15
TT00BI66C-ohjelmointi5
ITTA0204Olio-ohjelmointi5
ITTP0904Ohjelmistotestaus5
 
TK2023-1013Vapaasti valittavat opinnot10
 
TK2023-1014HARJOITTELU30
TK00BB77Harjoittelux30
 
TK2023-1015OPINNÄYTETYÖ3
OP00BO47AMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitusx3