VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2023 > Vuosi 3 > Ohjelmistorobotiikka RPA (TK00BG63)

Ohjelmistorobotiikka RPA

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG63
OPS: TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Ulvinen, Tero
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa RPA-projektin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 h, josta
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 24 h
- itsenäistä opiskelua 57 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

HTML, CSS, Javascript ja joku ohjelmointikielistä C# ja/tai Java ja/tai PHP

Sisältö

Ohjelmistorobotiikan alkeet ja oman projektin suunnittelu ja toteutus

Aluevaikuttavuus

RPA:n osaaminen alueelliseen käyttöön

Kansainvälisyys

RPA:n osaaminen kansainväliseen käyttöön

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama aineisto

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento ja itseopiskelua sekä tehtäviä

Arviointikriteerit

Opiskelija
5 - osaa itsenäisesti suunnitella ja ottaa käyttöön RPA projekti
3 - osaa itsenäisesti joltain osin suunnitella ja ottaa käyttöön RPA projekti
1 - ymmärtää RPA:n käyttötarkoituksen ja sen käyttöön tarvittavaa osaamista

Arviointimenetelmät

Tehtävät ja harjoitustyö


Takaisin