VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2023 > Vuosi 3 > Harjoittelu (TK00BB77)

Harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BB77
OPS: TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 30 op
Vastuuopettaja: Mäkitalo, Antti
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa teoriassa oppimiaan tietoja käytäntöön sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn. Harjoittelussa perehdytään koulutusohjelman opintojen tehtäväalueeseen. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, lisää hänen työelämätuntemustaan, valmentaa häntä alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua. On suositeltavaa valita harjoittelupaikka, joka edistää henkilökohtaisen urasuunnitelman toteutumista.

Opiskelijan työmäärä

Perusharjoittelu 10 op: ensimmäisen vuoden opinnot
Ammattiharjoittelu 20 op: riittävä määrä syventäviä opintoja. Ajoitus toisen opiskeluvuoden jälkeen.

Sisältö

Harjoittelu syventää ja täydentää opiskelijan osaamista. Opiskelija tutustuu työpaikan organisaation toimintaan, organisaatiokulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin sekä harjaantuu työskentelemään ryhmän jäsenenä. Harjoittelun tulee edistää kansainvälisyyttä, yrittäjyyttä ja ammattieettistä ajattelutapaa.


Takaisin