VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2023 > Vuosi 3 > Tietoturvallisuus (TK00BG66)

Tietoturvallisuus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG66
OPS: TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ulvinen, Tero
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on muodostaa kokonaisnäkemys tietoturvasta painottaen tietoliikenneverkkojen tietoturvaratkaisuja. Opintojaksolla teoriaa havainnollistetaan käytännön harjoitusten avulla. Käytännön harjoitukset tehdään VirtualBox-sovellusta harjoitusympäristönä käyttäen.

Opiskelijan työmäärä

135 h; lähiopetusta 50 h; itsenäistä opiskelua 95 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Käyttöjärjestelmät ja lähiverkot

Sisältö

Yleistä tietoturvasta ja kyberturvallisuudesta: taustaa, uhkia, riskejä; kryptologian perusteita: salakirjoitus, kryptoalgoritmeja; haittaohjelmat; tietoturvan toteutuksesta: uhkien analysointi, tietoturvakartoitukset, tietoturvapolitiikka; tietoliikenteen tietoturva: LAN, WLAN, palomuuri, etäyhteydet, verkon valvonta.

Aluevaikuttavuus

Kyberturvallisuus on oleellisen tärkeä alueen yrityksille. Laadukkaalla ja hyvin totetutetulla tietoturvaratkaisulla yritykset saavat kilpailuetua.

Kansainvälisyys

Opintojakson sisältö tukee alueen kansainvälisten yritysten tarpeita ja mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen ja laajentamisen globaalisti.

Opiskelumateriaali

Materiaali Moodlessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

5 - Opiskelija pystyy toimimaan tietoliikenteen tietoturvaa kehittävässä projektiryhmässä tavoitteellisesti asiantuntijatehtävissä.
3 - Opiskelija osaa arvioida ja kehittää yrityksen tietoturvaa tietoliikenteen ja myös koko yrityksen toiminnan kannalta.
1 - Opiskelija hallitsee tietoturvaan liittyvää keskeistä käsitteistöä.

Harjoittelu

Kirjallinen koe ja harjoitukset.


Takaisin