VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (T-LY) > 2013

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (T-LY 2013)

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Opetusmuoto: Monimuoto-opetus
Alku: 6.9.2013
Laajuus: 90 op
Kesto: 3 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi12OP
 
TLYS0000KAIKILLE YHTEISET OPINNOT35
TLYS0001Tieteellinen kirjoittaminen2
TLYS0002Innovatiivinen liiketoiminnan kehittäminen5
TLYS0003Johtaminen ja johtajuus5
TLYS0004Markkinoinnin johtaminen / Asiakaskeskeinen liiketoiminta5
TLYS0005Strateginen johtaminen5
TLYS0006Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen5
TLYS0007Strateginen johdon laskentatoimi5
TLYS0008Tutkimusmenetelmät3
 
TLYS1000SYVENTÄVÄT OPINNOT25
TLYS1100Asiakaskeskeinen liiketoiminta15
TLYS1101International Marketing5
TLYS1102Asiakkaan ostokäyttäytyminen5
TLYS1103Asiakkuuksien johtaminen5
TLYS1200Liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittäminen15
TLYS1201Organisaatioiden prosessien kehittäminen5
TLYS1202Liiketoiminnan kasvustrategiat5
TLYS1203Organisaatioiden kehittäminen5
TLYS1300Palvelu- ja innovaatiojohtaminen15
TLYS1301Innovatiivisuus yrityksen mahdollisuutena5
TLYS1302Palvelulähtöisyys liiketoiminnan johtamisessa5
TLYS1303Palvelulähtöisen organisaation kehittäminen5
TLYS1400Matkailuyrityksen kehittäminen15
TLYS1401Tuotekehityksen johtaminen matkailuyrityksessä5
TLYS1402Markkinointiviestinnän johtaminen matkailuyrityksessä5
TLYS1403Tulevaisuuden hallinta matkailuyrityksessä5
 
TLYO0000OPINNÄYTETYÖ30