VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2014

Konetekniikan koulutus (KT 2014)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2014
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT145
IKTX0101Koneen rakenteen analysointi27
IKTP0101Johdatus koneinsinööriopintoihin2
IKTP0102Tietokone opiskeluvälineenä3
IKTP0103Johdatus tekniikan matematiikkaan5
IKTA0104Materiaalit3
IKTA0105Konepajatekniset mittaukset3
IKTA0106Konealan työturvallisuus2
IKTA0108Teknillisen piirtämisen perusteet2
IKTA0109Purkuprojekti4
IKTA0207Energiatekniikka 13
IKTX0202Koneen valmistustekninen analysointi24
IKTP0107Energiatuotannon kemia3
IKTP0201Tiedottava viestintä2
IKTP0202Tekniikan englanti 13
IKTA0301Statiikka3
IKTP0204Mekaniikka4
IKTA0205Tietokoneavusteinen koneenpiirustus (AutoCAD)2
IKTA0208Kokoonpanoprojekti4
IKTA0604Energiatekniikka 23
IKTX0302Vaihdelaatikon suunnittelu ja valmistus23
IKTP0203Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra3
IKTA0206Konealan sähkötekniikka3
IKTA0401Pneumatiikka ja hydrauliikka4
IKTP0307Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
IKTA0303Tietokoneavusteinen valmistus4
IKTA0306Vaihdelaatikkoprojekti4
IKTA0305Tietokoneavusteinen konesuunnittelu (Inventor)3
IKTX0402Mekanismit ja niiden ohjaus26
IKTP0306Sähkö ja magnetismi3
IKTA0302Lujuusoppi3
IKTA0402Koneautomaatio5
IKTA0403Koneenelimet3
IKTP0404Ohjelmoinnin perusteet (Visual Basic)3
IKTP0405Yrittäjyys ja yritystalous6
IKTP0605Tekniikan englanti 23
IKTX0502Tuotteen konseptisuunnittelu22
IKTP0308Differentiaali- ja integraalilaskenta3
IKTA05013D-mallinnus ja tuotetiedon hallinta (NX ja Teamcenter)5
IKTP0504Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen3
IKTP0505Tekniikan ruotsi4
IKTA0506Tuotekehitys- ja suunnitteluprojekti 14
IKTA0603Robotiikka3
IKTX0602Tuotteen kehittely23
IKTP0406Lämpö- ja aaltofysiikka3
IKTA0601Kustannus- ja kannattavuuslaskenta4
IKTA06023D-CAM-ohjelmointi (NX)4
IKTA0606Verkostojen ja monikulttuuristen tiimien johtaminen3
IKTA0607Tuotekehitys- ja suunnitteluprojekti 24
IKTP0502Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta2
IKTP0503Energiatekniikan fysikaaliset perusteet3
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT40
IKTS1001Energiateollisuuden 3D-kone- ja laitesuunnittelun suuntautumisvaihtoehto40
IKTS1110Energiateknisen laitteen suunnittelu30
IKTS11013D-tuotesuunnittelu (NX)5
IKTS1102Automaattinen kokoonpano3
IKTS1103Koneturvallisuus ja CE-merkintä3
IKTS1111Konstruktiotekniikka5
IKTS1108Simultaanisuunnittelu (NX ja Teamcenter)6
IKTS11093D-tuoteprojekti (NX ja Teamcenter)8
IKTS1120Energiateknisen laitteen mitoitus10
IKTS1112Dynaaminen mitoitus3
IKTS1105Elementtimenetelmät (Robot Structures)4
IKTS1106Runkorakenteet3
IKTS2001Energiateollisuuden kansainvälisen projektijohtamisen suuntautumisvaihtoehto40
IKTS2110Energiantuotantolaitoksen projektointi
IKTS4112Distributed Energy Engineering5
IKTS2105Tilaus-toimitusketjun hallinta projektissa5
IKTS2106Projektin toteutuksen ohjaus ja seuranta5
IKTS2111Workshop in International Projects5
IXS4201Yrityksen suunnittelu ja kehittäminen5
IKTS2112Projektin talouden hallinta5
IKTS2210Automatisoitu tuotanto
IKTS2211Automaatiojärjestelmät4
IKTS2212Robotisoidut järjestelmät6
IKTS3100Projektiopinnot10
IKTS4001International Energy Technology and Management40
IKTS4110Sustainable Energy Management30
IKTS4101Distributed Energy Engineering5
IKTS4103Project Management for Energy Business5
IKTS4104Energy and Environment5
IKTS4105Environmental Management in Energy Business5
IKTS4106Supply Chain in Energy Business5
IKTS4109Cost Management in Energy Business5
IKTS4210Project Implementation10
IKTS4102Project Marketing5
IKTS4111Project in Energy Systems5
 
IXXV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15