VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2014 > Vuosi 3 > Runkorakenteet (IKTS1106)

Runkorakenteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTS1106
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: KT 2014
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2016-2017)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Gröndahl, Timo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii arvioimaan erilaisten runkorakenteiden kuormia ja tekemään tarpeelliset lujuuslaskelmat laskentaohjeiden mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 42 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 39 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Statiikka, lujuusoppi ja koneenelimet

Sisältö

Teräsrakenteiden suunnittelu, koneiden runkorakenteet ja kuljettimet.

Opiskelumateriaali

Hämeen ammattikorkeakoulu, , 2008, Teräsrakentaminen

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Tentti.


Takaisin