VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2014 > Vuosi 2 > Tietokoneavusteinen konesuunnittelu (Inventor) (IKTA0305)

Tietokoneavusteinen konesuunnittelu (Inventor)

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTA0305
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: KT 2014
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2015-2016)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Hantula, Juha
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2015-2016

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
8I-KT-2N1.9.2015 – 31.12.2015Juha HantulaSuomi14.8.2015 – 13.9.2015
9I-KT-2V26.10.2015 – 31.12.2015Timo KarhunenSuomi14.8.2015 – 30.10.2015
10 8.3.2016 – 30.4.2016Juha HantulaSuomi 

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa luoda yksinkertaisten kappaleiden 3D-malleja ja liittää niitä kokoonpanoiksi. Hän osaa tuottaa malleista työpiirustuksia, kokoonpanokuvia ja räjäytyskuvia sekä värivarjostuskuvia ja animaatioita 3D-CAD- ohjelmalla. Opiskelija tuntee ohutlevyosien suunnittelun perusteet ja osaa tehdä yksinkertaisen ohutlevykappaleen ja sen levitysmallin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h, josta
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 42 h
- itsenäistä opiskelua: 39 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Teknillisen piirtämisen perusteet

Sisältö

3D- Osamallinnus: Piirremallin luomisen periaatteet , luonnostelu, parametrinen mitoitus ja geometriset rajoitteet, osamallien muokkaaminen. Ohutlevymallit, levityskuvat.
Kokoonpanomallinnus: Komponenttien määritys, vapausasteet ja rajoitteet, osatietojen muokkaus, hitsauskokoonpano.
Piirustukset: Piirustuksen luontivaiheet, piirustusnäkymien luominen ja muuttaminen, mitoitus ja muut merkinnät.
Kokoonpanokuvat : osanumerot ja osaluettelot, räjäytyskuvat, värivarjostuskuvat, animaatiot.
Piirustustietojen siirto, dokumenttien hallinta, projektit.

Opiskelumateriaali

1. Parametrinen 3D-mallinnus , Luentomoniste, Juha Hantula, 2010

2. Omat muistiinpanot ja muu mahdollisesti ilmoitettava materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset, harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti soveltaa asiaa ja kehittää uusia ratkaisumalleja
3: Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa opintojakson asioita
1: Opiskelija osaa jonkin verran käyttää opintojaksolla oppimaansa

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi, tentti ja harjoitustyö. Tentti tehdään työasemilla ja se sisältää käytännön mallinnustehtäviä.


Takaisin