VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Yrittäjyys ja liiketoiminta (TLVP1202) > 2020-2021

Yrittäjyys ja liiketoiminta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1202
OPS: LT 2020V / ST 2020V / TT 2020V
Taso: Tradenomi (AMK) / Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mannila, Margit
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001LT2020V-1T4.1.2021 – 28.2.2021Margit MannilaSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3002ST2020V-1, ST2020V-1A, ST2020V-1B, TT2020V-1A4.1.2021 – 2.5.2021Lotta SaarikoskiSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Osaamistavoitteet

• ymmärtää yrittäjyysprosessin ja siihen liittyvät peruskäsitteet
• pystyy osallistumaan yrittäjyydestä käytävään keskusteluun
• osaa pohtia omaa mahdollista ulkoista tai sisäistä yrittäjyyttään
• osaa laatia liiketoimintasuunnitelman alkuvaiheessa olevalle yritykselle ja perustaa yrityksen
• ymmärtää yrityksen eri toimintojen välisen vuorovaikutuksen ja osaa arvioida toimintojen tehokkuutta erilaisilla mittareilla
• kykenee ohjaamaan toimintaprosessia siten, että liiketoiminta saadaan kannattavaksi

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h


Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Sisältö

Yrittäjyyden peruskäsitteet, mahdollisuudet ja vaatimukset
ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys, yrittäjyysprosessi, oma yrittäjyysasenne, ympäristön vaikutus yrittäjyyteen, liiketoimintasuunnitelma, yrityksen toimintaprosessit, rahoituksen perusteet, tilinpäätöksen muodostuminen kirjanpidon tiedoista, taloudellisen tilan arviointi, kannattavuuden, laadun ja tuottavuuden välinen yhteys

Opiskelumateriaali

Kim, C. & Mauborgne, R.2006. Sinisen meren strategia. Talentum, Helsinki.

Lisäksi opettajan jakama muu materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opetus, pienryhmätyöskentely eri ryhmätyömenetelmillä, keskustelu, esitykset, harjoitustyöt henkilökohtainen tehtävä.

Arviointikriteerit

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe/oppimispäiväkirja 50%, harjoitustyöt 50%


Takaisin