VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2020V

Liiketalouden koulutus (LT 2020V)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2020
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi123OP
 
LT2020V-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT105
LT2020V-1002Opiskeluvalmiudet8
TLVP1101Ammattikorkeakouluopinnot2
TLVP1102Tietokone opiskeluvälineenä3
TLVP1103Työvälineohjelmat3
LT2020V-1003Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys15
TLVP1201Kustannuslaskennan perusteet5
TLVP1202Yrittäjyys ja liiketoiminta5
TLVP1203Tilaus- ja toimitusketjun hallinta5
LT2020V-1004Henkilöstö ja johtaminen18
TLVP1301Esimiesosaaminen5
TLVP1302Työ- ja sopimusoikeuden perusteet3
TLVP1303Ympäristö- ja laatujärjestelmät3
TLVP1304Projektinhallinta4
TLVP1305Projektityö3
LT2020V-1005Viestintä12
TLVP1401Tiedottava viestintä2
TLVP1402Työelämän ruotsi4
TLVP1403Työelämän englanti I3
TLVP1404Työelämän englanti II3
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
LT2020V-1006Tutkimusmenetelmät7
TLVP1501Tutkimustyön perusteet2
TLVP1502Tilastomatematiikka2
TLVP1503Tutkimustyön raportointi3
LT2020V-1007Ammatilliset opinnot11
TLP0201Kansantalous3
TLP0505Talousmatematiikka3
TLP0506Finanssimatematiikka3
TLP0311Liike-elämän ruotsi2
LT2020V-1008Yritystoiminta ja oikeusnormit16
TLA1201Yritysoikeus2
TLA1202Logistiikka4
TLA1204Yrityksen johtaminen3
TLA0102Rahoitus ja riskinhallinta3
TLTP0401Vastuullinen liiketoiminta4
LT2020V-1009Markkinointi12
TLA0208Markkinoinnin perusteet5
TLA0202Markkinointilainsäädännön perusteet3
TLA0206Marketing Communication4
LT2020V-1010Taloushallinto6
TLA0308Liikekirjanpidon perusteet4
TLA0309Liikekirjanpito käytännössä2
 
LT2020V-1011SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
LT2020V-1012Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto
LT2020V-1013Tilinpäätös ja verotus15
TLS3603Eri yritysmuotojen kirjanpito ja tilinpäätös4
TLS3602Kirjanpidon erityiskysymyksiä3
TLS3601Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä3
TLS3105Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu5
LT2020V-1014Laskentatoimi kansainvälisessä ympäristössä15
TLS3210Konsernitilinpäätös ja IFRS3
TLS3208Yrityksen rahoitus2
TLS3206Yrityksen analysointi5
TLS3209Management Accounting5
LT2020V-1015Digitaalinen taloushallinto15
TLS3312Palkkahallinto käytännössä5
TLS3313Taloushallinnon tietojärjestelmät5
TLS3314Yrityksen toiminnanohjaus - SAP5
 
LT2020V-1016VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
TLS2401Energiajärjestelmät5
TLS2402Energia-alan ympäristövastuut5
TLS2403Hankeharjoitus5
 
LT2020V-1017HARJOITTELU30
 
LT2020V-1018OPINNÄYTETYÖ15
TL00BL66Kypsyysnäyte