VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Liike-elämän englanti I (osa B) (TLTP0303) > 2023-2024

Liike-elämän englanti I (osa B)

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0303
OPS: LT 2022 / 2022V / 2022W
TK 2022
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy / Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Auranen, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3016LT2022-2K21.8.2023 – 22.10.2023Päivi AuranenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3017LT2022-2M, LT2022-2O21.8.2023 – 22.10.2023Päivi AuranenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3018LT2022-2T21.8.2023 – 22.10.2023Päivi AuranenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3020LT2022-2W21.8.2023 – 24.12.2023Päivi AuranenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3021LT2022V-2T21.8.2023 – 17.12.2023Päivi AuranenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3022TK2022-2A, TK2022-2B8.1.2024 – 30.4.2024Päivi AuranenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy englannin kielen ammatilliseen kielenkäyttöön. Tavoitteena on kehittää kirjallista ja suullista taitoa työelämää varten. Opiskelija oppii ammattisanastoa. Opiskelijalla on mahdollisuus parantaa myös peruskielitaitoaan.

Opiskelijan työmäärä

54 h, joista 20 työjärjestyksessä ja 34 itsenäistä opiskelua.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asteen kurssit, ja Liike-elämän englanti A.

Sisältö

Ammattikieli ja sanasto. Dokumenttien tuottaminen ja lukeminen, suullisia tehtäviä, ryhmätöitä, harjoittelua ja itsenäistä opiskelua.

Aluevaikuttavuus

Opiskelijan englanninkielen ja -viestinnäntaito ovat oleellisia taitoja alueen kansainvälisissä työpaikoissa ja ksnsainvälisessä kaupassa.

Kansainvälisyys

Opiskelija harjoittelee toimimista erilaisissa työelämän tilanteissa ja ymmärtää, että kulttuuritausta onelementti, joka vaikuttaa kommunikaatioon työelämässä.

Opiskelumateriaali

Ohjaajan kurssilla ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luokkatyöskentelyä, pari- ja ryhmätyösketentelyä, itsenäistä opiskelua ja palutetta töistä.

Arviointikriteerit

Numeerinen arviointi (0-5).
5=Opiskelija kommunikoi sujuvasti ja omaa laajan sanavaraston sekä yleisesti että erikoisalallaan. Opiskelija pyrkii jatkuvasti kehittämään taitojaan.

3= Opiskelija ymmärtää ja tuottaa oman alansa tekstiä tai keskustelua vaikka ei vielä täysin sujuvasti. Opiskelija tuntee alansa sanastoa

1= Opiskelija ymmärtää tekstin/keskustelun pääasiat ja pyrkii osallistumaan. Opiskelija osaa alansa keskeistä sanastoa.
.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen ja aktiivisuus, tehtävät ja tentti.


Takaisin