VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Tutkimustoiminta I (SAPA0701)

Tutkimustoiminta I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0701
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016V / 2017 / 2018 / 2018V / 2019 / 2020 / 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-2VK31.8.2018 – 21.12.2018Ahti NymanSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
2S-SA-2A7.1.2019 – 2.6.2019Ahti NymanSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
3S-SA-2B7.1.2019 – 2.6.2019Ahti Nyman, Sanna SaikkonenSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
4S-SA-2A6.1.2020 – 24.5.2020Ahti NymanSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
5S-SA-2B6.1.2020 – 24.5.2020Ahti NymanSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
3001SA2019-2A24.8.2020 – 20.6.2021Ahti NymanSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3002SA2019-2B1.8.2020 – 20.6.2021Ahti NymanSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3003SA2018V-23K24.8.2020 – 20.12.2020Ahti NymanSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3004SA2020-2A1.1.2022 – 31.7.2022Ahti NymanSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3005SA2020-2B1.1.2022 – 31.7.2022Ahti NymanSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3006SA2020-2C1.1.2022 – 31.7.2022Ahti NymanSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3007SA2020V-23K22.8.2022 – 31.12.2022Ahti NymanSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2022-2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää tieteen kriteerit
- osaa arvioida tiedon luotettavuutta
- osaa tutkimuksen tekemisen periaatteet

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 h, josta lähiopetusta 24 h ja itsenäistä opiskelua 57 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

arkiajattelu, tiede, tutkimusprosessin vaiheet, tutkimusotteet

Aluevaikuttavuus

Oman alueen tarkastelu tutkimuksellisesta näkökulmasta.

Kansainvälisyys

Tutustuminen kansainväliseen tutkimusmenetelmäkirjallisuuteen ja tutkimuksiin ja niiden hyödyntämiseen.

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, verkkotuettu opetus.

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija
- osaa tieteen kriteerit
- tietää opinnäytetyön vaatimukset

Taso 3: opiskelija
- osaa hakea tietoa tieteen kriteereillä
- osaa muodostaa tutkimuskysymyksiä ohjatusti

Taso 5: opiskelija
- osaa soveltaa alan tietoperustaa
- osaa muodostaa itsenäisesti tutkimuskysymyksiä tutkittavan asian ratkaisemiseksi

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, harjoitusten ja annettujen tehtävien suorittaminen. Arviointi 0–5


Takaisin