VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Tutkimustoiminta I (SAPA0701) > 2020-2021

Tutkimustoiminta I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0701
OPS: SA 2018V / 2019
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020 / 2020-2021)
Lukukausi: Syksy / Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SA2019-2A24.8.2020 – 20.6.2021Ahti NymanSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3002SA2019-2B1.8.2020 – 20.6.2021Ahti NymanSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3003SA2018V-23K24.8.2020 – 20.12.2020Ahti NymanSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää tieteen kriteerit
- osaa arvioida tiedon luotettavuutta
- osaa tutkimuksen tekemisen periaatteet

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 h, josta lähiopetusta 24 h ja itsenäistä opiskelua 57 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

arkiajattelu, tiede, tutkimusprosessin vaiheet, tutkimusotteet

Aluevaikuttavuus

Oman alueen tarkastelu tutkimuksellisesta näkökulmasta.

Kansainvälisyys

Tutustuminen kansainväliseen tutkimusmenetelmäkirjallisuuteen ja tutkimuksiin ja niiden hyödyntämiseen.

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, verkkotuettu opetus.

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija
- osaa tieteen kriteerit
- tietää opinnäytetyön vaatimukset

Taso 3: opiskelija
- osaa hakea tietoa tieteen kriteereillä
- osaa muodostaa tutkimuskysymyksiä ohjatusti

Taso 5: opiskelija
- osaa soveltaa alan tietoperustaa
- osaa muodostaa itsenäisesti tutkimuskysymyksiä tutkittavan asian ratkaisemiseksi

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, harjoitusten ja annettujen tehtävien suorittaminen. Arviointi 0–5


Takaisin