VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018

Sosionomikoulutus (SA 2018)

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Alku: 1.8.2018
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
SAPA0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT117
SAPA0100AMMATILLISUUDEN KEHITTYMINEN10
SAPA0101Tietojenkäsittelyn perusteet2
SAPA0102Ammatillinen kasvu I2
SAPA0103Ammatillinen kasvu II1
SAPA0104Ammatillinen kasvu III1
SAPA0105Ammatillinen kasvu IV2
SAPA0106Sosiaalialan ammattietiikka2
SAPA0200YHTEISKUNTA- JA PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN17
SAPA0201Hyvinvointiala muuttuvassa yhteiskunnassa5
SAPA0202Hyvinvointipalvelut elämän eri vaiheissa5
SAPA0203Sosiaalialan tietoperusta ja sosiaalinen hyvinvointi7
SAPA0300IHMISEN KASVU JA KEHITYS20
SAPA0301Kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen perusteet5
SAPA0302Moninaisuuden ja erilaisuuden kohtaaminen6
SAPA0303Sosiaalialan viestintä2
SAPA0304Kehityspsykologia2
SAPA0305Sosiaalipsykologia3
SSAP0304Sosiaalialan ruotsi I2
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
SAPA0400ASIAKASRYHMÄKOHTAINEN OSAAMINEN19
SSAA0601Vammaistyö3
SAPA0401Päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyö6
SAPA0402Ennaltaehkäisevä lapsiperhetyö- ja lastensuojelu4
SAPA0403Monikulttuurinen työ3
SSAP0503Sosiaalialan englanti3
SAPA0500ASIAKASTYÖN OSAAMINEN29
SAPA0501Ensiapu2
SAPA0502Elämänhallinnan ja toimintakyvyn tukeminen5
SAPA0503Hoitotyön perusteet sosiaalialalla3
SAPA0504Luovat menetelmät I2
SAPA0508Sosiaaliturva5
SAPA0506Asiakastyö ryhmissä ja yhteisöissä4
SAPA0507Asiakastyö ja asiantuntijaviestintä6
SSAP0602Sosiaalialan ruotsi II2
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
SAPA0600LAINSÄÄDÄNTÖ JA ESIMIESTYÖN OSAAMINEN10
SAPA0601Sosiaalialan lainsäädännön perusteet3
SAPA0602Hyvinvointiyrittäjyys ja projektityö4
SAPA0603Esimiesosaaminen3
SAPA0700TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN12
SAPA0701Tutkimustoiminta I3
SAPA0704Tutkimusviestintä2
SAPA0705Tutkimustoiminta II2
SAPA0706Tutkimustoiminta III2
SAPA0703Kehittäminen ja laadunhallinta3
 
SAVA0000VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT23
SAVA0100SYVENTÄVÄT OPINNOT
SAVA0101Rikosseuraamusalan työ3
SAVA0102Varhaiskasvatuksen pedagogiikka5
SAVA0103Korjaava lastensuojelutyö5
SSAS0113Nuorisotyö3
SAVA0104Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen5
SAVA0105Päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyön syventävät opinnot5
SAVA0106Oppilashuoltotyö5
SAVA0107Terapeuttiset menetelmät3
SAVA0108Vammaistyön syventävät opinnot5
 
SSAV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
SSAH0000HARJOITTELU45
SSAH0005Sosiaalialan työkentät9
SSAH0006Sosiaalialan asiakastyö18
SSAH0007Syventävä harjoittelu18
 
SSAO0000OPINNÄYTETYÖ15
SA00BB47Opinnäytetyö