VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020

Sosionomikoulutus (SA 2020)

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2020
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
SA2020-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT117
SA2020-1002AMMATILLISUUDEN KEHITTYMINEN10
SAPA0101Tietojenkäsittelyn perusteet2
SAPA0102Ammatillinen kasvu I2
SAPA0103Ammatillinen kasvu II1
SAPA0104Ammatillinen kasvu III1
SAPA0105Ammatillinen kasvu IV2
SAPA0106Sosiaalialan ammattietiikka2
SA2020-1003YHTEISKUNTA- JA PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN17
SAPA0201Hyvinvointiala muuttuvassa yhteiskunnassa5
SAPA0202Hyvinvointipalvelut elämän eri vaiheissa5
SAPA0203Sosiaalialan tietoperusta ja sosiaalinen hyvinvointi7
SA2020-1004IHMISEN KASVU JA KEHITYS20
SAPA0301Kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen perusteet5
SAPA0302Moninaisuuden ja erilaisuuden kohtaaminen6
SAPA0303Sosiaalialan viestintä2
SAPA0304Kehityspsykologia2
SAPA0305Sosiaalipsykologia3
SSAP0304Sosiaalialan ruotsi I2
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
SA2020-1005ASIAKASRYHMÄKOHTAINEN OSAAMINEN19
SSAA0601Vammaistyö3
SAPA0401Päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyö6
SAPA0402Ennaltaehkäisevä lapsiperhetyö- ja lastensuojelu4
SAPA0403Monikulttuurinen työ3
SSAP0503Sosiaalialan englanti3
SA2020-1006ASIAKASTYÖN OSAAMINEN29
SAPA0501Ensiapu2
SAPA0502Elämänhallinnan ja toimintakyvyn tukeminen5
SAPA0503Hoitotyön perusteet sosiaalialalla3
SAPA0504Luovat menetelmät I2
SAPA0508Sosiaaliturva5
SAPA0506Asiakastyö ryhmissä ja yhteisöissä4
SAPA0507Asiakastyö ja asiantuntijaviestintä6
SSAP0602Sosiaalialan ruotsi II2
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
SA2020-1007LAINSÄÄDÄNTÖ JA ESIMIESTYÖN OSAAMINEN10
SAPA0601Sosiaalialan lainsäädännön perusteet3
SAPA0602Hyvinvointiyrittäjyys ja projektityö4
SAPA0603Esimiesosaaminen3
SA2020-1008TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN12
SAPA0701Tutkimustoiminta I3
SAPA0704Tutkimusviestintä2
SAPA0705Tutkimustoiminta II2
SAPA0706Tutkimustoiminta III2
SAPA0703Kehittäminen ja laadunhallinta3
 
SA2020-1009VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT23
SA2020-1010SYVENTÄVÄT OPINNOT
SAVA0101Rikosseuraamusalan työ3
SAVA0102Varhaiskasvatuksen pedagogiikka5
SAVA0103Korjaava lastensuojelutyö5
SSAS0113Nuorisotyö3
SAVA0104Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen5
SAVA0105Päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyön syventävät opinnot5
SAVA0106Oppilashuoltotyö5
SAVA0107Terapeuttiset menetelmät3
SAVA0108Vammaistyön syventävät opinnot5
 
SA2020-1011VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
SA2020-1012HARJOITTELU45
SSAH0005Sosiaalialan työkentät9
SSAH0006Sosiaalialan asiakastyö18
SSAH0007Syventävä harjoittelu18
 
SA2020-1013OPINNÄYTETYÖ15
SA00BB47Opinnäytetyö