VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Elämänhallinnan ja toimintakyvyn tukeminen (SAPA0502)

Elämänhallinnan ja toimintakyvyn tukeminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0502
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016V / 2017 / 2018 / 2018V / 2019 / 2020 / 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Korpi, Hilkka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-2VK8.1.2018 – 1.6.2018Kati LångsjöSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
2S-SA-2A31.8.2018 – 21.12.2018Sinikka PalosaariSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
3S-SA-2B31.8.2018 – 21.12.2018Sinikka PalosaariSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
4S-SA-2A2.9.2019 – 22.12.2019Outi Hakala, Sinikka PalosaariSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
5S-SA-2B2.9.2019 – 22.12.2019Outi Hakala, Sinikka PalosaariSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
6S-SA-1VK, S-SA-2VK2.9.2019 – 24.5.2020Outi Hakala, Sinikka PalosaariSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
3001SA2019-2A24.8.2020 – 20.12.2020Hilkka KorpiSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3002SA2019-2B24.8.2020 – 20.12.2020Hilkka KorpiSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3004SA2019-2B24.8.2020 – 20.12.2020Heli HuhtaSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3005SA2019-2A24.8.2020 – 20.12.2020Heli HuhtaSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3006SA2020V-12K1.1.2022 – 31.7.2022Hilkka Korpi, Hannele Sui-TuomaalaSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3007SA2020-2A1.8.2021 – 31.12.2021Hilkka Korpi, Hannele Sui-TuomaalaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3008SA2020-2B1.8.2021 – 31.12.2021Hilkka Korpi, Hannele Sui-TuomaalaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3009SA2020-2C1.8.2021 – 31.12.2021Hilkka Korpi, Hannele Sui-TuomaalaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2021-2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee pääpiirteissään suomalaisen kuntoutusjärjestelmän ja kuntoutuksen eri muodot.
- ymmärtää moniammatillisen työn mahdollisuudet kuntouttavassa työssä.
- osaa tukea asiakkaan kuntoutumisprosessia yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti

Sisältö

-sosiaalinen kuntoutus
-kuntoutuspalveluiden kokonaisuus (josta sos. kuntoutus yksi osa-alue)
-kuntoutuksen toimintajärjestelmät: vakuutuskuntoutus, kela, te-toimisto...
-kuntoutuksen lainsäädäntö
-kuntouttavan työn toimintaympäristö Vaasassa
-toiminnalliset ja taidelähtöiset terapiat
-kuntoutuksen moniammatillinen verkosto
-palveluohjauksellinen lähestymistapa kuntoutukseen

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa
- etsiä tietoa yksittäiseen tilanteeseen ja ratkaista annetun yksittäisen tehtävän ohjatusti.

Taso 3: Opiskelija osaa
- hakea tietoa kuntoutuksesta eri tietolähteistä
- ratkaista annetun tehtävän itsenäisesti tietolähteitä hyväksikäyttäen.

Taso 5: Opiskelija osaa
- hakea tilanteeseen sopivista tietolähteistä olennaisimmat tiedot, reflektoida tietoa ja ratkaista annetun tehtävän kehittävällä ja uusia näkökulmia tuovalla tavalla.


Takaisin