VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Elämänhallinnan ja toimintakyvyn tukeminen (SAPA0502) > 2019-2020

Elämänhallinnan ja toimintakyvyn tukeminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0502
OPS: SA 2018 / 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020 / 2020)
Lukukausi: Syksy / Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliLähiop.Ilmoittautuminen
4S-SA-2A2.9.2019 – 22.12.2019Outi Hakala, Sinikka PalosaariSuomi55 h19.8.2019 – 9.9.2019
5S-SA-2B2.9.2019 – 22.12.2019Outi Hakala, Sinikka PalosaariSuomi55 h19.8.2019 – 9.9.2019
6S-SA-1VK, S-SA-2VK2.9.2019 – 24.5.2020Outi Hakala, Sinikka PalosaariSuomi77 h19.8.2019 – 9.9.2019

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee pääpiirteissään suomalaisen kuntoutusjärjestelmän ja kuntoutuksen eri muodot.
- ymmärtää moniammatillisen työn mahdollisuudet kuntouttavassa työssä.
- osaa tukea asiakkaan kuntoutumisprosessia yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti

Sisältö

-sosiaalinen kuntoutus
-kuntoutuspalveluiden kokonaisuus (josta sos. kuntoutus yksi osa-alue)
-kuntoutuksen toimintajärjestelmät: vakuutuskuntoutus, kela, te-toimisto...
-kuntoutuksen lainsäädäntö
-kuntouttavan työn toimintaympäristö Vaasassa
-toiminnalliset ja taidelähtöiset terapiat
-kuntoutuksen moniammatillinen verkosto
-palveluohjauksellinen lähestymistapa kuntoutukseen

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa
- etsiä tietoa yksittäiseen tilanteeseen ja ratkaista annetun yksittäisen tehtävän ohjatusti.

Taso 3: Opiskelija osaa
- hakea tietoa kuntoutuksesta eri tietolähteistä
- ratkaista annetun tehtävän itsenäisesti tietolähteitä hyväksikäyttäen.

Taso 5: Opiskelija osaa
- hakea tilanteeseen sopivista tietolähteistä olennaisimmat tiedot, reflektoida tietoa ja ratkaista annetun tehtävän kehittävällä ja uusia näkökulmia tuovalla tavalla.


Takaisin