VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2021

Sosionomikoulutus (SA 2021)

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 9.8.2021
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
SA2021-1016PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
 
SA2021-1002Ammatillisuuden kehittyminen10
SA00BC52Ammatillinen kasvu I: sosiaalialan opiskelijaksi3
SA00BC53Ammatillinen kasvu II: ammattiin kasvaminen1
SA00BC54Ammatillinen kasvu III: alan kehittäjäksi1
SA00BC55Ammatillinen kasvu IV: osaavana työelämään2
SA00BC56Sosiaalialan ammattietiikka3
 
SA2021-1003Kieli- ja viestintäosaaminen11
SA00BC57Sosiaalialan ruotsi I2
SA00BC58Sosiaalialan ruotsi II2
SA00BC59Sosiaalialan ruotsi III1
SA00BC60Sosiaalialan englanti3
SH00BC93Sosiaali- ja terveysalan viestintä3
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
 
SA2021-1004Yhteiskunta- ja palvelujärjestelmäosaaminen18
SA00BC61Yhteiskunnan muutos ja sosiaaliala3
SA00BC62Kolmas sektori ja vapaaehtoistyö2
SA00BC63Asiakassegmentit ja niihin vastaavat hyvinvointipalvelut3
SA00BC64Sosiaalialan tietoperusta ja sosiaalinen hyvinvointi4
SH00BC26Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät3
SH00BC27Client Service Competency and Cultural Diversity3
 
SA2021-1005Ihmisen kasvu ja kehitys14
SA00BC65Kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen perusteet5
SA00BC66Erityispedagogiikka3
SA00BC67Kehityspsykologia3
SA00BC68Sosiaalipsykologia3
 
SA2021-1006Asiakasryhmäkohtainen osaaminen19
SA00BC69Päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyö6
SA00BC70Ennaltaehkäisevä lapsiperhetyö- ja lastensuojelu4
SA00BC71Työ, työllisyys ja työllistymisen edistäminen3
SA00BC72Monikulttuurinen työ3
SH00BC47Working with Clients with Disabilites3
 
SA2021-1007Asiakastyön osaaminen30
SA00BC73Kuntoutuksen työmuodot ja sosiaalinen kuntoutus4
SA00BC74Hoitotyön perusteet sosiaalialalla3
SA00BC75Luovat menetelmät3
SA00BC76Sosiaaliturvaetuudet4
SA00BC77Sosiaalialan lääketieto3
SA00BC78Asiakastyö ryhmissä ja yhteisöissä4
SA00BC79Asiakas- ja palveluohjaus & asiakasturvallisuus4
SA00BC87Ensiapu2
SH00BC39Basics of Welfare Technology3
 
SA2021-1008Lainsäädäntö ja esimiestyön osaaminen8
SA00BC80Sosiaalialan lainsäädännön perusteet3
SA00BC81Lähiesimiestyön osaaminen ja projektityö5
 
SA2021-1009Tutkimus- ja kehittämisosaaminen7
SH00BC37Tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohdat3
SH00BC38Tutkimusmenetelmät4
 
SA2021-1010Sosionomin syventävät opinnot26
SA00BC82Varhaiskasvatuksen pedagogiikka5
SA00BC83Korjaava lastensuojelutyö5
SA00BC84Oppilashuoltotyö5
SA00BC85Vammaistyön syventävät opinnot3
SA00BC86Nuorisotyö5
SH00BC97Ikääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana3
SH00BC95Eri ikäisten mielenterveystyön osaamisen syventäminen5
SH00BC98Terapeuttiset menetelmät sosiaali- ja terveysalalla3
SH00BD00Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjyys3
SH00BC99Rikosseuraamusala ja oikeuspsykiatrinen hoito3
SA00BD13Monialainen perhekeskeinen työ sosiaali- ja terveysalalla3
 
SA2021-1011Vapaasti valittavat opinnot7
 
SA2021-1012Harjoittelu45
SA00BC17Sosiaalialan työkentät9
SA00BC18Sosiaalialan asiakastyön perusteet9
SA00BC19Sosiaalialan asiakastyön työmenetelmät9
SA00BC20Syventävä kehittämistyön harjoittelu18
 
SA2021-1015Opinnäytetyö15
SH00BD02Opinnäytetyön suunnittelu5
SH00BD03Opinnäytetyön toteutus5
SH00BD04Opinnäytetyön raportointi5