VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2021 > Vuosi 2 > Sosiaalialan englanti (SA00BC60)

Sosiaalialan englanti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC60
OPS: SA 2021
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Wähä, Anne
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SA2021-2A1.1.2023 – 31.7.2023Anne WähäSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3002SA2021-2B1.1.2023 – 31.7.2023Anne WähäSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on ammatillisen kielitaidon kehittäminen. Opiskelija perehtyy oman ammattialansa kirjalliseen ja suulliseen viestintään. Opiskelija selviää oman alansa perusasiakastilanteista ja tiedostaa alan viestinnän erityispiirteet. Hän kykenee keskustelemaan ammatillisista aiheista ja hankkimaan syventävää tietoa valitsemastaan ammatillisesta osa-alueesta . Hän pystyy käyttämään englantia hankkiessaan tietoa opiskelujensa aikana sekä työelämässä. Opiskelijalla on myönteinen asennoituminen kielten oppimiseen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 3 op

- 81h
- työjärjestyksessä 27h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

toisen asteen englannin opinnot

Sisältö

Oman ammattialan tekstit, työelämän viestintätilanteet, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kirjoittamisharjoitukset, oppisisältö integroitu omaan ammattialaan.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen yritysten palveluksessa

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia monikulttuurisessa työyhteisössä ja erilaisten asiakkaiden kanssa.

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa/ aikana

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät, pari-ja ryhmätyöt, vuorovaikutteinen oppiminen, keskustelut

Arviointikriteerit

Taitotaso 5
Opiskelija osaa viestiä sujuvasti englanniksi suullisesti ja kirjallisesti. Hänellä on laaja sanavarasto ja hän ymmärtää alansa tekstejä ilman ongelmia. Opiskelija haluaa koko ajan kehittää kielitaitoaan. Opiskelija pystyy tuottamaan oman alan kirjallista tekstiä.

Taitotaso 3
Opiskelija osaa ja pystyy osallistumaan työelämän kommunikaatiotilanteeseen tehden vain satunnaisia virheitä. Opiskelija osaa alansa keskeisen sanaston ja ymmärtää alansa tekstejä. Opiskelija pystyy tuottamaan oman alan kirjallista tekstiä.

Taitotaso 1
Opiskelija osaa ja pystyy seuraamaan ja olemaan mukana työelämän kommunikaatiotilanteessa. Hän osaa alansa perussanastoa ja ymmärtää alansa tekstin pääsisällön.

Arviointimenetelmät

Arviointi 0-5 , aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt harjoitustyöt, jatkuva arviointi, kirjallinen ja suullinen arviointi.


Lisätietoja

Kurssipalaute annetaan Spark-järjestelmän kautta


Takaisin