VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2021 > Vuosi 2 > Asiakas- ja palveluohjaus & asiakasturvallisuus (SA00BC79)

Asiakas- ja palveluohjaus & asiakasturvallisuus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC79
OPS: SA 2021
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Weber, Susanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SA2021-2A22.8.2022 – 31.12.2022Heidi BlomSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3002SA2021-2B22.8.2022 – 31.12.2022Heidi BlomSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa työskennellä tavoitteellisesti asiakas- ja palveluohjauksessa.
Opiskelija ymmärtää asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat ja teoreettiset määritelmät sekä tuntee asiakkaan oikeudet ja oikeusturvan.
Opiskelija hallitsee asiakas- ja palveluohjaamisen prosessin.
Opiskelija perehtyy asiakasturvallisuuteen ja ymmärtää sen merkityksen asiakas- ja palveluohjauksessa.
Opiskelija tuntee sosiaalihuollon työkentän ja lainsäädännön.
Opiskelija perehtyy digitaaliseen asiakastyöhön ja tietosuojaan.

Opiskelijan työmäärä

4 x 27 h

Sisältö

Asiakas- ja palveluohjaus
* asiakas- ja palveluohjauksen määritelmä
* asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus asiakastilanteissa
* asiakkaan subjektiivinen asiantuntijuus
* asiakasprosessi: alkukartoitus, asiakassuunnitelma ja dokumentointi
* moniammatillisuus ja verkostotyö
* asiakastyön vaikuttavuus

Asiakasturvallisuus
* palveluiden turvallinen järjestäminen, tuottaminen ja toteuttaminen
* laaja-alainen sosiaalihuolto
* asiakasturvallisuus sosiaalihuollon lainsäädännössä
* asiakkaan hyvä kohtelu, asiakkaan oikeudet ja oikeusturva
* tietosuoja
* asiakastyöhön liittyvät sähköiset palvelut ja digitaalisuus

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Arviointikriteerit

Taso 1
Opiskelija tunnistaa asiakas- ja palveluohjauksen prosessin, ymmärtää asiakasturvallisuuden merkityksen ja osaa ottaa ne huomioon toiminnassaan.

Taso 3
Opiskelija ymmärtää asiakasturvallisuuden ja sen merkityksen asiakas- ja palveluohjauksessa. Opiskelija edistää toiminallaan asiakasturvallisuutta työssään.

Taso 5
Opiskelija osaa toimia ja kehittää asiakas- ja palveluohjaustyötä moniammatillisesti. Opiskelija ymmärtää teoriaa ja osaa kehittää omaa osaamistaan sen avulla.


Takaisin