VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021

Konetekniikan koulutus (KT 2021)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2021
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
KT2021-1012PERUS- JA AMMATTIOPINNOT140
KT2021-1013Yleiset perusopinnot55
KT2021-1014Opinnot ja perusvalmiudet10
IK00BE71Johdatus insinööriopintoihin5
IK00BE72Tietotekniikka5
KT2021-1015Kielet ja viestintä15
IK00BE69Viestintä5
IK00BE70Tekniikan englanti5
IKTP0207Työelämän ruotsi5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
KT2021-1016Matematiikka15
IKTP0109Johdatus tekniikan matematiikkaan5
IK00BE73Numeerinen matematiikka5
IK00BE74Analyysi5
KT2021-1017Luonnontieteet15
IK00BE75Mekaniikka ja lämpöfysiikka5
IK00BE76Sähkö ja värähtelyfysiikka5
IK00BE77Kemia5
KT2021-1018Ammatilliset perusopinnot85
KT2021-1019Johtaminen ja yritystoiminta15
IKTP1122Yrittäjyys ja liiketoiminta5
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet5
IKTP1121Leading People and Production5
KT2021-1020Energia- ja ympäristötekniikka10
IEYX1001Energiatekniikan prosessit5
IEYX1004Kestävä kehitys ja kiertotalous5
KT2021-1021Koneen suunnittelu ja tuotekehitys30
IK00BE98Purku- ja kokoonpanoprojekti5
IKTA2502Koneenpiirustus5
IKTA25013D Modeling and Product Lifecycle Management5
IKTA2503Statiikka ja lujuusoppi5
IKTA2506Koneenelimet5
IKTA2406Tuotekehitysprojekti5
KT2021-1022Mekatroniikka15
IKA0607Koneautomaatio 15
IKA0608Koneautomaatio 25
IKA0405Robotiikka5
KT2021-1023Valmistustekniikka15
IKTA2704Materiaalit5
IKTA2705Digitaalinen valmistus (DM)5
IKTA2706Konepajatekniikan laboraatiot5
 
KT2021-1024SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
KT2021-1025Konetekniikka45
KT2021-1026Suunnittelutekniikat15
IKTS11013D-tuotesuunnittelu (NX)5
IKTS1115Konstruktiotekniikka DFMAA5
IKTS5103Simultaanisuunnittelu ja projektinhallinta5
KT2021-1027Robottiautomaatio15
IKTS5303Robotiikan etäohjelmointi ja simulointi5
IKTS2213Automaatiojärjestelmät5
IKTS5302Robottitekniikka5
KT2021-1028Tuotantoteknologiat15
IK00BE99Valmistusteknologiat5
IK00BF00Tuotannon ohjaus ja kunnossapito5
IZV0034Lisäävä valmistus5
KT2021-1029Kehittyvä koneensuunnittelu15
IK00BF01Simulointi koneensuunnittelussa5
IK00BF02Reversed Engineering5
IK00BF03Edistyneet suunnittelumenetelmät5
KT2021-1030Process and Project Management45
KT2021-1031Energy Project Development15
IKTS4102Project Marketing5
IK00BE85Cost and Project Finance in Energy Business5
IKTS4106Supply Chain in Energy Business5
KT2021-1032Business Process Development15
IKTS6102Special Aspects in Project and Process Management5
IKTS6104Innovaatiot ja kehittäminen5
IKTS2111Workshop in International Projects5
KT2021-1033Energy Project Management15
IEYS0104Solar and Wind Power5
IKTS4103Project Management for Energy Business5
IKTS4111Project in Energy Systems5
KT2021-1037Teknillinen matematiikka ja fysiikka15
IX00BE86Reaalianalyysi5
IX00BE87Kompleksianalyysi5
IX00BE88Kenttäteoria5
 
KT2021-1034VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
IXV0092Gearbox Design3
 
KT2021-1035HARJOITTELU30
 
KT2021-1036OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät