VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021 > Vuosi 1

Konetekniikan koulutus (KT 2021)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2021
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
KT2021-1012PERUS- JA AMMATTIOPINNOT60
KT2021-1013Yleiset perusopinnot30
KT2021-1014Opinnot ja perusvalmiudet5
IK00BE71Johdatus insinööriopintoihinx5
KT2021-1015Kielet ja viestintä5
IKTP0207Työelämän ruotsix5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
KT2021-1016Matematiikka10
IKTP0109Johdatus tekniikan matematiikkaanx5
IK00BE73Numeerinen matematiikkax5
KT2021-1017Luonnontieteet10
IK00BE75Mekaniikka ja lämpöfysiikkax5
IK00BE77Kemiax5
KT2021-1018Ammatilliset perusopinnot30
KT2021-1019Johtaminen ja yritystoiminta5
IKTP1122Yrittäjyys ja liiketoimintax5
KT2021-1020Energia- ja ympäristötekniikka5
IEYX1001Energiatekniikan prosessitx5
KT2021-1021Koneen suunnittelu ja tuotekehitys10
IK00BE98Purku- ja kokoonpanoprojektix5
IKTA2502Koneenpiirustusx5
KT2021-1022Mekatroniikka5
IKA0607Koneautomaatio 1x5
KT2021-1023Valmistustekniikka5
IKTA2704Materiaalitx5
 
KT2021-1036OPINNÄYTETYÖ15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät