VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021 > Vuosi 4

Konetekniikan koulutus (KT 2021)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2021
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 4 (2024-2025)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
KT2021-1012PERUS- JA AMMATTIOPINNOT15
KT2021-1013Yleiset perusopinnot15
KT2021-1015Kielet ja viestintä15
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
 
KT2021-1024SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT40
KT2021-1025Konetekniikka20
KT2021-1026Suunnittelutekniikat5
IKTS5103Simultaanisuunnittelu ja projektinhallintax5
KT2021-1027Robottiautomaatio5
IKTS5302Robottitekniikkax5
KT2021-1028Tuotantoteknologiat5
IZV0034Lisäävä valmistusx5
KT2021-1029Kehittyvä koneensuunnittelu5
IK00BF03Edistyneet suunnittelumenetelmätx5
KT2021-1030Process and Project Management15
KT2021-1031Energy Project Development5
IKTS4106Supply Chain in Energy Businessx5
KT2021-1032Business Process Development5
IKTS2111Workshop in International Projectsx5
KT2021-1033Energy Project Management5
IKTS4111Project in Energy Systemsx5
KT2021-1037Teknillinen matematiikka ja fysiikka5
IX00BE88Kenttäteoriax5
 
KT2021-1035HARJOITTELUx30
 
KT2021-1036OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyöx15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät