VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Mechanical and Production Engineering (KT) > 2021

Mechanical and Production Engineering (KT 2021)

Degree: Bachelor of Engineering
Form of Teaching: Full-Time Studies
Start: 2021-08-01
Credits: 240 cr
Duration: 4 years
Language: Finnish
Year of Study
CodeName1234CR
 
KT2021-1012PERUS- JA AMMATTIOPINNOT140
KT2021-1013Yleiset perusopinnot55
KT2021-1014Opinnot ja perusvalmiudet10
IK00BE71Johdatus insinööriopintoihin5
IK00BE72Tietotekniikka5
KT2021-1015Kielet ja viestintä15
IK00BE69Viestintä5
IK00BE70Tekniikan englanti5
IKTP0207Working Life Swedish5
XXP0000Swedish oral skills
XXP0001Swedish writing skills
KT2021-1016Matematiikka15
IKTP0109Introduction to Technical Mathematics 5
IK00BE73Numerical Mathematics5
IK00BE74Analyysi5
KT2021-1017Luonnontieteet15
IK00BE75Mekaniikka ja lämpöfysiikka5
IK00BE76Sähkö ja värähtelyfysiikka5
IK00BE77Kemia5
KT2021-1018Ammatilliset perusopinnot85
KT2021-1019Johtaminen ja yritystoiminta15
IKTP1122Entrepreneurship and Business Administration5
IKTP1123Basics of Cost and Profitability Accounting5
IKTP1121Leading People and Production5
KT2021-1020Energia- ja ympäristötekniikka10
IEYX1001Processes in Energy Technology5
IEYX1004Sustainable Development and Circular Economy5
KT2021-1021Koneen suunnittelu ja tuotekehitys30
IK00BE98Purku- ja kokoonpanoprojekti5
IKTA2502Mechanical Drafting5
IKTA25013D Modeling and Product Lifecycle Management5
IKTA2503Statics and Strength of Materials5
IKTA2506Machine Elements5
IKTA2406Product Development Project5
KT2021-1022Mekatroniikka15
IKA0607Mechanical Automation 15
IKA0608Mechanical Automation 25
IKA0405Robotics5
KT2021-1023Valmistustekniikka15
IKTA2704Materials5
IKTA2705Digitaalinen valmistus (DM)5
IKTA2706Konepajatekniikan laboraatiot5
 
KT2021-1024SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
KT2021-1025Konetekniikka45
KT2021-1026Suunnittelutekniikat15
IKTS11013D Product Design (NX)5
IKTS1115DFMAA Techniques5
IKTS5103Simultaneous Engineering and Project Management5
KT2021-1027Robottiautomaatio15
IKTS5303Robotiikan etäohjelmointi ja simulointi5
IKTS2213Automation Systems5
IKTS5302Robotics5
KT2021-1028Tuotantoteknologiat15
IK00BE99Valmistusteknologiat5
IK00BF00Tuotannon ohjaus ja kunnossapito5
IZV0034Additive Manufacturing 5
KT2021-1029Kehittyvä koneensuunnittelu15
IK00BF01Simulointi koneensuunnittelussa5
IK00BF02Reversed Engineering5
IK00BF03Edistyneet suunnittelumenetelmät5
KT2021-1030Process and Project Management45
KT2021-1031Energy Project Development15
IKTS4102Project Marketing5
IK00BE85Cost and Project Finance in Energy Business5
IKTS4106Supply Chain in Energy Business5
KT2021-1032Business Process Development15
IKTS6102Special Aspects in Project and Process Management5
IKTS6104Innovations and Development5
IKTS2111Workshop in International Projects5
KT2021-1033Energy Project Management15
IEYS0104Solar and Wind Power5
IKTS4103Project Management for Energy Business5
IKTS4111Project in Energy Systems5
KT2021-1037Teknillinen matematiikka ja fysiikka15
IX00BE86Real Analysis5
IX00BE87Complex Analysis5
IX00BE88Field Theory5
 
KT2021-1034VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
IXV0092Gearbox Design3
 
KT2021-1035HARJOITTELU30
 
KT2021-1036OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Thesis15
IKT32601Research Methods