VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Mechanical and Production Engineering (KT) > 2021 > Year 3 > Product Development Project (IKTA2406)

Product Development Project

Structure Type: Study unit
Code: IKTA2406
Curriculum: KT 2021
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 3 (2023-2024)
Semester: Autumn
Credits: 5 cr
Responsible Teacher: Niemelä, Riitta
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2023-2024

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
3004KT2021-3A, KT2021-3B, KT2021-3C2024-01-08 – 2024-04-30Jani LeppämäkiFinnish2023-12-01 – 2024-01-12

Learning Outcomes

Opiskelija ymmärtää tuotekehitysprosessin, teknologian kehityksen ja tuotteiden kehittämisen jatkuvana toimintana sekä harjaantuu todellisessa teollisuuden tuotekehitysprojektissa ja tunnistaa sen menestystekijät.
Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tuotekehitysprosessin vaiheet ja eri vaiheissa tarvittavat lähtötiedot ja vaaditut tulokset. Opiskelija osaa soveltaa tuotekehityksessä tarvittavia metodeja.

Student's Workload

Työmäärä yhteensä 133 h, josta lähiopetusta on 70 h ja itsenäistä työskentelyä 63 h.

Contents

Tuotekehitysprosessi, luovuus ja ideointi, visualisointi ja luonnostelu, tuotteen spesifiointi, tuotekonseptin laatiminen, tuotteen arvioinnin menetelmät, materiaalien valinta, ergonomia ja tuote-ekologia.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Verkkomateriaali
Toimeksiantajan ohjeistus

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot, harjoitukset, projektityö.
Opetus toteutetaan asiakasyrityksen tuotekehitysprojektina ja yrityksen mentorit ohjaavat projektia. Näin opiskelijan on helppo ymmärtää menetelmien tarkoitus ja sovellettavuus.

Assessment Criteria

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Assessment Methods

Harjoitustehtävät, projektin dokumentaatio


Back