VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2016V

Konetekniikan koulutus (KT 2016V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Yhdistetty päivä + monimuoto
Alku: 1.8.2016
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT150
TLVP1100Opiskeluvalmiudet8
TLVP1101Ammattikorkeakouluopinnot2
TLVP1102Tietokone opiskeluvälineenä3
TLVP1103Työvälineohjelmat3
TLVP1200Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys15
TLVP1201Kustannuslaskennan perusteet5
TLVP1202Yrittäjyys ja liiketoiminta5
TLVP1203Tilaus- ja toimitusketjun hallinta5
TLVP1300Henkilöstö ja johtaminen11
TLVP1301Esimiesosaaminen5
TLVP1302Työ- ja sopimusoikeuden perusteet3
TLVP1303Ympäristö- ja laatujärjestelmät3
TLVP1400Viestintä12
TLVP1401Tiedottava viestintä2
TLVP1402Työelämän ruotsi4
TLVP1403Työelämän englanti I3
TLVP1404Työelämän englanti II3
TLVP1500Tutkimusmenetelmät7
TLVP1501Tutkimustyön perusteet2
TLVP1502Tilastomatematiikka2
TLVP1503Tutkimustyön raportointi3
IRTX1100Matematiikka12
IRTP0401Johdatus tekniikan matematiikkaan4
IRTP0201Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
IRTP0204Differentiaalilaskenta2
IRTP0212Analyysi2
IRTP0704Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
IRTX1200Fysiikka15
IRTP0213Mekaniikka3
IRTP0210Lämpö- ja aaltofysiikka3
IRTP0214Sähkö ja magnetismi2
IRTP0503Energiatekniikan perusteet3
IKTP0113Tekniikan kemia4
IKA0500Opiskelijaprojektit15
TLVP1304Projektinhallinta4
IKA0501Vaihdelaatikkoprojekti5
TLVP1305Projektityö3
IKTA0503Tuotekehitysprojekti3
IKA0600Koneen suunnittelu ja tuotekehitys22
IKTA25013D Modeling and Product Lifecycle Management5
IKA0601Koneenpiirustus5
IKA0602Statiikka ja lujuusoppi5
IKA0603Materiaalit2
IKA0604Koneturvallisuus ja CE-merkintä2
IKTA0403Koneenelimet3
ITTA0500Energiatekniikka6
IKTA0207Energiatekniikka 13
IKTA0604Energiatekniikka 23
IKA0300Valmistus12
IKTA0105Konepajatekniset mittaukset3
IKA06063D-CAM-ohjelmointi (NX ja Teamcenter)5
IKA0605Valmistusteknologiat4
IKA0400Mekatroniikka15
IKA0607Koneautomaatio 15
IKA0608Koneautomaatio 25
IKA0405Robotiikka5
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT30
IKTS1001Energiateollisuuden 3D-kone- ja laitesuunnittelun suuntautumisvaihtoehto30
IKTS1110Energiateknisen laitteen suunnittelu20
IKTS11173D-tuotesuunnittelu5
IKTS1118Simultaanisuunnittelu5
IKTS1115Konstruktiotekniikka DFMAA5
IKTS11193D-tuoteprojekti5
IKTS2210Automatisoitu tuotanto10
IKTS2213Automaatiojärjestelmät5
IKTS2214Robotisoidut järjestelmät5
IKTS2001Energiateollisuuden kansainvälisen projektijohtamisen suuntautumisvaihtoehto30
IKTS2110Energiantuotantolaitoksen projektointi20
IKTS2106Projektin toteutuksen ohjaus ja seuranta5
IKTS4102Project Marketing5
IXS4201Yrityksen suunnittelu ja kehittäminen5
IKTS2112Projektin talouden hallinta5
IKTS4210Project Implementation10
IKTS2111Workshop in International Projects5
IKTS4111Project in Energy Systems5
 
IXXV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
ILTS1000Liiketaloutta insinööreille
ILTS1001Business-to-Business-markkinointi2
ILTS1002Business-to-Business-verkostot3
ILTS1003Ulkomaankaupan tekniikka ja sopimusoikeus5
ILTS1004Teollisuuden tietojärjestelmäsovellukset5
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö