VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2016V > Vuosi 3 > Tutkimustyön raportointi (TLVP1503)

Tutkimustyön raportointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1503
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2016V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2018-2019)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Liedes, Pia
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
8I-KT-3V, I-ST-3V, I-TT-3V31.8.2018 – 21.12.2018Henrik Niemelä, Maarit JänttiSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
9T-LT-4VT31.8.2018 – 21.12.2018Pia LiedesSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja saa valmiuksia opinnäytetyönsä kirjalliseen ja suulliseen raportointiin. Hän osaa käyttää lähdeviitetekniikkaa ja tuntee kielenhuollon nykyaikaiset apuvälineet. Opiskelija hahmottaa viestijäkuvaansa ja kehittyy esiintyjänä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 h
- lähiopetus 30 h
- itsenäinen opiskelu ja verkkotehtävät 35 h
- esityksiin ja testiin valmistautuminen 16 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tiedottava viestintä.

Sisältö

Oikeakielisyys ja asiatyyli, metateksti, oman ammattialan terminologia, tiedonhaku, viittaustekniikat ja suullinen esittäminen.

Opiskelumateriaali

Luennoitsijan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento-opetus ja tehtävät.

Arviointikriteerit

S=Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä sekä hallitsee asiatyylisen tekstin tuottamisen ja tieteellisen kirjoittamisen säännöt.

Arviointimenetelmät

Kielenhuoltotesti. Harjoitustehtävän kirjallinen ja suullinen raportointi 100%. Suoritettu/hylätty.


Takaisin