VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2014V

Konetekniikan koulutus (KT 2014V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Yhdistetty ilta + monimuoto
Alku: 1.8.2014
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT150
TLVP1100Opiskeluvalmiudet8
TLVP1101Ammattikorkeakouluopinnot2
TLVP1102Tietokone opiskeluvälineenä3
TLVP1103Työvälineohjelmat3
TLVP1200Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys15
TLVP1201Kustannuslaskennan perusteet5
TLVP1202Yrittäjyys ja liiketoiminta5
TLVP1203Tilaus- ja toimitusketjun hallinta5
TLVP1300Henkilöstö ja johtaminen18
TLVP1301Esimiesosaaminen5
TLVP1302Työ- ja sopimusoikeuden perusteet3
TLVP1303Ympäristö- ja laatujärjestelmät3
TLVP1304Projektinhallinta4
TLVP1305Projektityö3
TLVP1400Viestintä12
TLVP1401Tiedottava viestintä2
TLVP1402Työelämän ruotsi4
TLVP1403Työelämän englanti I3
TLVP1404Työelämän englanti II3
TLVP1500Tutkimusmenetelmät7
TLVP1501Tutkimustyön perusteet2
TLVP1502Tilastomatematiikka2
TLVP1503Tutkimustyön raportointi3
IRTX1100Matematiikka12
IRTP0401Johdatus tekniikan matematiikkaan4
IRTP0201Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
IRTP0204Differentiaalilaskenta2
IRTP0212Analyysi2
IRTP0704Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
IRTX1200Fysiikka14
IRTP0213Mekaniikka3
IRTP0210Lämpö- ja aaltofysiikka3
IRTP0214Sähkö ja magnetismi2
IRTP0503Energiatekniikan perusteet3
IKTP0107Energiatuotannon kemia3
IKTA0100Koneen suunnittelun perusteet26
IKTA0106Konealan työturvallisuus2
IKTA0104Materiaalit3
IKTA0301Statiikka3
IKTA0302Lujuusoppi3
IKTA0108Teknillisen piirtämisen perusteet2
IKTA0305Tietokoneavusteinen konesuunnittelu (Inventor)3
IKTA0403Koneenelimet3
IKTA05023D-mallinnus ja tuotetiedon hallinta (NX ja Teamcenter)4
IKTA0503Tuotekehitysprojekti3
IKA0300Valmistus15
IKTA0105Konepajatekniset mittaukset3
IKTA0303Tietokoneavusteinen valmistus4
IKTA0306Vaihdelaatikkoprojekti4
IKTA06023D-CAM-ohjelmointi (NX)4
IKA0400Mekatroniikka17
IKTA0401Pneumatiikka ja hydrauliikka4
IKTA0206Konealan sähkötekniikka3
IKTA0402Koneautomaatio5
IKA0405Robotiikka5
ITTA0500Energiatekniikka6
IKTA0207Energiatekniikka 13
IKTA0604Energiatekniikka 23
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT30
IKTS1001Energiateollisuuden 3D-kone- ja laitesuunnittelun suuntautumisvaihtoehto30
IKTS1110Energiateknisen laitteen suunnittelu20
IKTS11013D-tuotesuunnittelu (NX)5
IKTS1103Koneturvallisuus ja CE-merkintä3
IKTS1113Simultaanisuunnittelu (NX ja Teamcenter)5
IKTS11143D-tuoteprojekti (NX ja Teamcenter)7
IKTS2210Automatisoitu tuotanto10
IKTS2211Automaatiojärjestelmät4
IKTS2212Robotisoidut järjestelmät6
IKTS2001Energiateollisuuden kansainvälisen projektijohtamisen suuntautumisvaihtoehto30
IKTS2110Energiantuotantolaitoksen projektointi20
IKTS2106Projektin toteutuksen ohjaus ja seuranta55
IKTS4103Project Management for Energy Business5
IKTS2111Workshop in International Projects55
IXS4201Yrityksen suunnittelu ja kehittäminen55
IKTS2112Projektin talouden hallinta55
IKTS4210Project Implementation10
IKTS4102Project Marketing5
IKTS4111Project in Energy Systems5
IRTS9200Projektiopinnot10
 
IXXV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
ILTS1000Liiketaloutta insinööreille
ILTS1001Business-to-Business-markkinointi2
ILTS1002Business-to-Business-verkostot3
ILTS1003Ulkomaankaupan tekniikka ja sopimusoikeus5
ILTS1004Teollisuuden tietojärjestelmäsovellukset5
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15