VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2014V > Vuosi 2 > Differentiaalilaskenta (IRTP0204)

Differentiaalilaskenta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IRTP0204
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2014V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2015-2016)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Elomaa, Virpi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2015-2016

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
8I-RT-1N4.1.2016 – 12.3.2016Mikko RantaSuomi7.12.2015 – 10.1.2016
9I-EY-1V, I-RT-1V7.3.2016 – 21.5.2016Jarmo MäkeläSuomi7.12.2015 – 11.3.2016

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2018-2019.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa seuraavat käsitteet ja osaa soveltaa niitä: funktion raja-arvo, jatkuvuus, 1.kertaluvun ja korkeamman kertaluvun derivaatat ja alkeisfunktioiden derivointi. Opiskelija tuntee derivaatan merkityksen tangentin kulmakertoimena ja suureen muuttumisnopeuden ilmaisijana, hän osaa muodostaa funktion differentiaalin ja osaa sen käytön virheen arvioinnissa, kykenee derivoimaan tulon ja osamäärän sekä yhdistetyn funktion, tuntee ääriarvon käsitteen ja osaa soveltaa sitä. Opiskelija osaa ratkaista yhtälön numeerisesti Newtonin menetelmällä.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 54h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 28h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra.

Sisältö

Raja-arvo ja derivaatta, perusfunktioiden derivoiminen, yhdistetty funktio, funktioiden tutkiminen. Osittaisderivaatat, kokonaisdifferentiaali, yhden muuttujan funktioiden ääriarvot. Rakennustekniikkaan liittyviä sovelluksia.

Opiskelumateriaali

Majaniemi: "Matematiikka I ja II", Tietokotka Oy; opettajan valmistama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppimisen perustan muodostavat oppitunnit, joilla käsitellään teoriaosa ja esimerkkejä. Pelkkä oppituntien seuraaminen ja sisällön painaminen mieleen eivät riitä. Opintojaksolla käsiteltävien asioiden omaksuminen onnistuu parhaiten suorittamalla itsenäisesti kotitehtäviä, jotka ratkaistaan ja selitetään oppitunneilla. Opintojakson aikana saattaa olla tietokoneluokassa tehtäviä tietokoneharjoitustöitä.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti, kotitehtävät ja ohjatut laskuharjoitukset. Laskuharjoitustilaisuuksissa edellytetään aktiivista läsnäoloa fysiikan laboraatioiden tapaan. Kotitehtävistä pitää olla vähintään 25% suoritettuna.


Takaisin